پیش دفاه مهندس وحید بهرمای فروتن از رساله دکتری با عنوان «بهبود پایداری و کیفیت توان در میکروگرید با استفاده از استراتژیهای کنترل محلی»

پیش دفاه مهندس وحید بهرمای فروتن از رساله دکتری با عنوان «بهبود پایداری و کیفیت توان در میکروگرید با استفاده از استراتژیهای کنترل محلی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه پیش دفاع دکتری در رشته برق گرایش قدرت عنوان: بهبود پایداری و کیفیت توان در میکروگرید با استفاده از استراتژیهای کنترل محلی استاد راهنما: دکترمحمد حسن مرادی ارائه دهنده: وحید بهرامی فروتن تاریخ : شنبه 27/06/95 ساعت 11 مکان : آمفی تئاتر دانشکده مهندسی

جلسه پیش دفاع دکتری در رشته برق گرایش قدرت

عنوان: بهبود پایداری و کیفیت توان در میکروگرید با استفاده از استراتژیهای کنترل محلی

استاد راهنما: دکترمحمد حسن مرادی

ارائه دهنده: وحید بهرامی فروتن

تاریخ : شنبه 27/06/95 ساعت 11

مکان : آمفی تئاتر دانشکده مهندسی