کارگاه آموزشی نرم افزار مندلی (Mendeley)

کارگاه آموزشی نرم افزار مندلی (Mendeley)


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

کارگاه آموزشی نرم افزار مندلی (Mendeley)

برای آشنایی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری جهت مرجع دهی در پایان نامه و رساله

روز سه شنبه 16 اسفند ماه

ساعت 12 تا 14

در آمفی تاتر دانشکده مهندسی برگزار می شود.