بدینوسیله انتخاب آقای دکتر آرش فتاح الحسینی را به عنوان پژوهشگر برگزیده دانشگاه در گروه فنی و مهندسی به ایشان و خانواده علمی  دانشکده مهندسی تبریک عرض نموده و از خداوند متعال...

دوشنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۰

اطلاعیه ها