اساتید دانشکده

« بازگشت

حرارت مرکزی و تهویه مطبوع 1

نام درس حرارت مرکزی و تهویه مطبوع 1
کد درس 2117042
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز