اساتید دانشکده

هاشم مظاهری

هاشم مظاهری

هاشم مظاهری   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مطالعه تجربی و عددی ساختار ساندویچی چند لایه با هسته موجدار تحت بار شبه استاتیک کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/03
مطالعه ی تجربی و عددی رفتار ساختار آگزتیک پیکان دوطرفه ی سه بعدی تحت بار شبه استاتیک فشار ی کارشناسی ارشد دانلود 1400/10/30
محمدرضا خرمی مطالعه ی تجربی و عددی رفتار ساختار آگزتیک پیکان دوطرفه ی سه بعدی تحت بار شبه استاتیک فشار ی کارشناسی ارشد دانلود 1400/10/30
امیرحسین دلروز مطالعه تجربی و عددی ساختار ساندویچی چند لایه با هسته موجدار تحت بار شبه استاتیک کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/03
ناصر اربابی مدل سازی رفتار غیرخطی هیدروژل هوشمند حساس به pH مورداستفاده در عملگرهای شیمی مکانیکی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/02
نسترن بهرامی نوین تحلیل خمش و بهینه سازی هندسی پانل های ساندویچی با روکش اف-ام-ال و هسته موج دار کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/26
ایوب سرخوش بررسی تاثیر چگالی لایه های فوم آلومینیوم در پانل های ساندویچی بر روی مقاومت بالستیکی آن کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/23
جلال عبداللهی مدل سازی و طراحی عملگر و حسگرهای ساخته شده از هیدروژل های هوشمند حساس به دما کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
امیر قاسمخانی بررسی تحلیلی و عددی رفتار عملگرهای FGMهوشمند هیدروژلی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/29
محمدجواد معزی شبیه سازی انتشار موج با روش المان طیفی در محیط متخلخل حاوی سیال کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/17
مصطفی ملی زاده بررسی اثر اضافه نمودن ذرات اکسید گرافن بر رفتار مکانیکی اتصالات تک لبه چسبی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
احسان مهدوی مطالعه تجربی و عددی خصوصیات هسته های کامپوزیتی موجدار و بهینه سازی هندسی آن کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/13
عادل نائینی مطالعه تجربی و عددی رفتار پانل ساندویچی با هسته موجدار دو طرفه تحت بارگذاری شبه استاتیک کارشناسی ارشد دانلود 1399/07/06
علی وکیلی فرد بررسی رفتار الاستیک سازه های ساندویچی چند لایه با هسته ذوزنقه ای شکل تحت بارگذاری خمشی و بهینه سازی ساختاری آن کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/30
نام درس
 
نمایش 21 - 37 از 37 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آز- دینامیک و ارتعاشات 2117036 1 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1398
استاتیک 2117017 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1399/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
دینامیک 2117018 4 02 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
کارآموزی1 2117105 0 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
کارآموزی2 2117106 0 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
آز- دینامیک و ارتعاشات 2117036 1 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1398
آز- دینامیک و ارتعاشات 2117036 1 04 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1398
مقدمه ای اجزای محدود 2117099 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) 1398/10/17 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مکانیک محیط پیوسته 1 2117405 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مکانیک محیط پیوسته 1 2117112 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
آز- دینامیک و ارتعاشات 2117036 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/12 (12:00 - 14:00) ترم اول 1397
آز- دینامیک و ارتعاشات 2117036 1 03 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/12 (12:00 - 14:00) ترم اول 1397
آز- دینامیک و ارتعاشات 2117036 1 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/12 (12:00 - 14:00) ترم اول 1397
استاتیک 2117017 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1397/10/15 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
کارآموزی1 2117105 0 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
مقدمه ای اجزای محدود 2117099 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مکانیک محیط پیوسته 1 2117112 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نمایش 21 - 37 از 37 نتیجه
از 2