سمینارها و پایان نامه ها

ساعت 11 - 1403/4/18

پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه فریدی - مهندسی عمران

ساعت 14 - 1403/3/29

پایان نامه کارشناسی ارشد پرویز بهرامی - مهندسی عمران

ساعت 17 - 1403/3/6

پایان نامه کارشناسی ارشد مهرداد کلهر - مهندسی کامپیوتر

ساعت 18 - 1403/3/1

پایان نامه کارشناسی ارشد معصومه محمودی - مهندسی کامپیوتر

1403/2/22 ساعت 13

رساله دکتری سامان جعفری - مهندسی مکانیک

1402/12/20 ساعت 11:30

پایان نامه کارشناسی ارشد امیرحسین صراف - مهندسی مواد

1402/12/14، 16:00-18:00

پایان نامه کارشناسی ارشد رضا عادلی - مهندسی عمران

7/12/1402

پایان نامه کارشناسی ارشد مهران بیگلری خوشمرام - مهندسی کامپیوتر

1402/11/17 ساعت 14

پایان نامه کارشناسی ارشد عطیه جهانی هویدا - مهندسی برق

یکشنبه 15/11/1402 ساعت 16

پایان نامه کارشناسی ارشد عامر السعیدی - مهندسی برق

16 بهمن

پایان نامه کارشناسی ارشد پرستو فرزادپور - مهندسی مواد

1402/11/17 - 15.00

رساله دکتری محمد سجاد خدایاری - مهندسی مکانیک

۱۴۰۲/۱۱/۱۷ - ۱۰:۳۰

رساله دکتری آوا خواجه ئیان - مهندسی مکانیک

1402/11/15، 16:00

پایان نامه کارشناسی ارشد مهسا بوجاری - مهندسی کامپیوتر

1402/11/16- 10 صبح

پایان نامه کارشناسی ارشد میترا مختاری - مهندسی عمران

سه شنبه 1402/11/10-12:00

پایان نامه کارشناسی ارشد سید سعید حسینی خدارحیمی - مهندسی برق

10 بهمن 1402 ساعت 18-16

پایان نامه کارشناسی ارشد عاطفه اسلامیان - رشته مهندسی کامپیوتر