لیست کارکنان دانشکده مهندسی

  (جهت جستجو کلیک نمایید)

 

 

  • جهت تماس از خارج از دانشگاه سرشماره  3140   را به ابتدای شماره داخلی مورد نظر اضافه نمائید.
  • لازم به ذکر است کلیه خطوط داخلی دانشگاه بصورت مستقیم و بدون نیاز به اپراتور از بیرون قابل دسترس هستند.  
  •  مثال:  31401213081 -

 

کارکنان دانشکده مهندسی


مهندس شهرام احمدی
- کارشناس آزمایشگاه بتن -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
مهندس مهدی اصلانی
- کارشناس مسئول اداره آموزش-مدیر سیستم -
تحصیلات : مهندسی برق

ایمیل : me.aslani@yahoo.com

تلفن : ۳۸۳۰۳۲۳۰


داخلی : 2024
مهندس خسرو افکار
- سرپرست آزمایشگاه مبانی برق کارشناس آزمایشگاه های ماشین - سیمولاتور شبکه های قدرت - سیستم دیجیتال -
تحصیلات :

ایمیل : afkar@basu.ac.ir

تلفن :


داخلی :
مهندس سمیه الیاسی
- کارشناس خدمات آموزشی گروه عمران -
تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب

ایمیل :

تلفن : 38303227


داخلی : 2212
مهندس فاطمه بهرامیان
- مسئول وب سایت دانشکده , سایت ارشد-دکتری و سایت مرکزی -
تحصیلات : مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

ایمیل : bahramian_55@yahoo.com fbahramian84@gmail.com

تلفن :


داخلی : 2372
رامین بقائی
- کارشناس خدمات آموزشی گروه صنایع -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : ۳۸۳۰۳۲۲۶


داخلی : 2141
مهندس محمدعلی ثنایی
- کارشناس آزمایشگاه های تحلیل سیستم قدرت - الکترونیک - مدار و اندازه گیری -
تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی برق

ایمیل : a.sanaee@basu.ac.ir

تلفن :


داخلی : 2072 - 2074
آرش حجتی
- کارشناس امور پشتیبانی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : مستقیم ۳۸۳۰۳۲۳۱


داخلی : 2006
مهندس رامین خاتمی
- کارشناس کارگاه ماشین ابزار -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
مهندس مریم خانی نور
- کارشناس میکروسکوپ الکترونی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی : 2172
معصومه خدایی
- کارشناس آموزشی گروه مکانیک -
تحصیلات : کارشناس ارشد فیزیولوژی گیاهی

ایمیل :

تلفن : 38303224


داخلی : 2301
مهندس عباس دهشور
- کارشناس خدمات آموزشی گروه مواد -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : ۳۸۳۰۳۲۲۵


داخلی : 2201
مهندس نسرین رنجبران
- کارشناس خدمات آموزشی گروه کامپیوتر -
تحصیلات : مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

ایمیل :

تلفن : ۳۸۳۰۳۲۳۴


داخلی : 2331
فرهاد رضایی
- مسئول دبیرخانه و بایگانی آموزش -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 38303235


داخلی : 2026 - 2027
لیلا زنگنه
- کارشناس تحصیلات تکمیلی(مکانیک-مواد-کامپیوتر) -
تحصیلات : کارشناسی ارشد ادبیات

ایمیل : kiana4096@gmail.com

تلفن : 38303236


داخلی : 2069
مهندس مهدی سیفی
- کارشناس مسئول آزمایشگاه ها و کارگاه ها -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
محمود شکوهی زاده
- کارشناس تحصیلات تکمیلی(عمران-صنایع-برق) -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 38303236


داخلی : 2067
محمد هادی طهماسبی زاده
- مسئول امور کلاس ها -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی : 2029
مهندس احمد ظاهر دناک
- کارشناس خدمات آموزشی گروه برق -
تحصیلات : کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش مخابرات - میدان

ایمیل : ahmaddanak@gmail.com

تلفن : ۳۸۳۰۳۲۲۸


داخلی : 2021
مهندس فاطمه عزیز ملایری
- کارشناس آزمایشگاه کامپیوتر -
تحصیلات : کارشناسی ارشد - مهندسی کامپیوتر

ایمیل : fazizmalayeri@outlook.com

تلفن :


داخلی : 2354
مهندس مهدی علی پور
- کارشناس فارغ التحصیلان اداره آموزش -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 38303235


داخلی : 2028
فتح اله عطائی نجاری
- امین اموال دانشکده مهندسی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی : 2009
فاطمه قدیم پور
- مسئول دفتر معاون آموزشی - مسئول دبیرخانه اداری -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : مستقیم ۳۸۳۰۳۲۲۹


داخلی : 2022
مهندس رضا قیامی مجهز
- کارشناس آزمایشگاه ترمودینامیک و انتقال حرارت -
تحصیلات :

ایمیل : r.ghiami@yahoo.com

تلفن :


داخلی : 2284 - 2296
مهندس فریدون کرمی
- کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
ناصر کرمی معز
- تکنسین آزمایشگاه هیدرولیک -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
مهندس یاسر لاهوتی
- مسئول ارتباط با صنعت(کارآموزی) - کارشناس آزمایشگاه روسازی -
تحصیلات : مهندسی عمران

ایمیل : lahuti@gmail.com

تلفن : 38303235


داخلی : 2044
مهندس مصطفی مقصودی
- مدیر امور عمومی دانشکده -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : مستقیم ۳۸۳۰۳۲۳6


داخلی : 2005
علی مینایی مبتکر
- مسئول دفتر ریاست و معاونین پژوهشی و تحصیلات تکمیلی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : مستقیم ۳۸۳۰۳۲۳۲


داخلی : 2003
مهندس حسین مرادیان لطفی
- کارشناس آزمایشگاه عایق و فشارقوی - کارگاه برق -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
مهندس مهدی مسکوب
- کارشناس کارگاه ریخته گری -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
مهندس علی محمدی
- کارشناس کارگاه اتومکانیک و کارشناس کارگاه آزمایشگاه ارتعاشات -
تحصیلات : کارشناسی مهندسی مکانیک

ایمیل : alimmech@gmail.com

تلفن :


داخلی :
سیفعلی مشفقی منور
- خدمات آبدارخانه -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
مجید معظمی گودرزی
- رییس اداره آموزش -
تحصیلات : کارشناسی مدیرت آموزشی

ایمیل :

تلفن : 38303230


داخلی : 2025
مهندس زهرانصیری مهد
- کارشناس آزمایشگاه های الکترونیک - الکترونیک آنالوگ - پالس و دیجیتال - مدارهای مخابراتی -
تحصیلات : مهندسی برق

ایمیل : z.nasirimahd@basu.ac.ir

تلفن :


داخلی : 2076
مهندس محمود نژاد
- کارشناس کارگاه جوشکاری و ورقکاری - اتومکانیک -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
دکتر جمشید نعمتی
- کارشناس آزمایشگاه مقاومت مصالح -
تحصیلات :

ایمیل : ja_neamati@yahoo.com

تلفن :


داخلی :
محبوبه وزیری
- مسئول کتابخانه -
تحصیلات : کارشناسی ارشد کتابداری

ایمیل : mvaziri114@Gmail.com

تلفن :


داخلی : 2051
مهندس علیرضا همتی
- کارشناس آزمایشگاه متالوگرافی و عملیات حرارتی -
تحصیلات : کارشناسی مهندسی مواد

ایمیل : alireza.hemati1373.52@gmail.com

تلفن :


داخلی :