کارکنان دانشکده مهندسی


مهندس شهرام احمدی
- کارشناس آزمایشگاه بتن -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
مهندس مهدی اصلانی
- کارشناس مسئول اداره آموزش -
تحصیلات : مهندسی برق

ایمیل : me.aslani@yahoo.com

تلفن : ۳۸۳۰۳۲۳۰


داخلی :
مهندس خسرو افکار
- سرپرست آزمایشگاه مبانی برق کارشناس آزمایشگاه های ماشین - سیمولاتور شبکه های قدرت - سیستم دیجیتال -
تحصیلات :

ایمیل : afkar@basu.ac.ir

تلفن :


داخلی :
مهندس سیدعلی باب الحوائجی
- کارشناس خدمات آموزشی-گروه عمران -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : ۳۸۳۰۳۲۲۷


داخلی :
صهبا فروزان مهر
- مسئول دبیرخانه اداره آموزش -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 38303236


داخلی :
مهندس فاطمه بهرامیان
- مسئول وب سایت دانشکده مسئول کارگاه ها و آزمایشگاه های گروه کامپیوتر -
تحصیلات : مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

ایمیل : bahramian_55@yahoo.com fbahramian84@gmail.com

تلفن :


داخلی :
عباس بیات
- کارشناس آزمایشگاه متالوگرافی - عملیات حرارتی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
امیر توکلی
- مسئول دفتر ریاست و معاونین پژوهشی و تحصیلات تکمیلی -
تحصیلات :

ایمیل : tavakoliamir@yahoo.com

تلفن : مستقیم ۳۸۳۰۳۲۳۲


داخلی :
مهندس محمدعلی ثنایی
- کارشناس آزمایشگاه های تحلیل سیستم قدرت - الکترونیک - مدار و اندازه گیری -
تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی برق

ایمیل : a.sanaee@basu.ac.ir

تلفن :


داخلی :
آرش حجتی
- کارشناس امور پشتیبانی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : مستقیم ۳۸۳۰۳۲۳۱


داخلی :
فاطمه سادات حسینی دانش
- کارشناس خدمات آموزشی-گروه مواد -
تحصیلات : کارشناسی روانشناسی

ایمیل :

تلفن : ۳۸۳۰۳۲۲۵


داخلی :
مهندس رامین خاتمی
- کارشناس کارگاه ماشین ابزار -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
مریم خانی نور
- کارشناس میکروسکوپ الکترونی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
مهندس عباس دهشور
- کارشناس خدمات آموزشی-گروه برق -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : ۳۸۳۰۳۲۲۸


داخلی :
مهندس مسعود رسولی
- -
تحصیلات : مهندسی مکانیک

ایمیل : m.rasooli@basu.ac.ir

تلفن :


داخلی :
مهندس نسرین رنجبران
- کارشناس خدمات آموزشی-گروه کامپیوتر -
تحصیلات : مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

ایمیل :

تلفن : ۳۸۳۰۳۲۳۴


داخلی :
لیلا زنگنه
- کارشناس تحصیلات تکمیلی -
تحصیلات : کارشناسی ارشد ادبیات

ایمیل : kiana4096@gmail.com

تلفن : مستقیم ۳۸۲۹۱۱۷۸


داخلی :
مهندس مهدی سیفی
- کارشناس مسئول آزمایشگاه ها و کارگاه ها -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
محمود شکوهی زاده
- کارشناس تحصیلات تکمیلی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : مستقیم ۳۸۲۹۱۱۷۸


داخلی :
آرزو شهپر
- کارشناس خدمات آموزشی-گروه صنایع -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : ۰۹۰۲۰۶۸۰۴۵۵ - ۳۸۳۰۳۲۲۶


داخلی :
محمد هادی طهماسبی زاده
- مسئول امور کلاس ها -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
مهندس مهدی علی پور
- کارشناس اداره آموزش -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : مستقیم 38292635


داخلی :
فاطمه قدیم پور
- مسئول دفتر معاون آموزشی - مسئول دبیرخانه اداری -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : مستقیم ۳۸۳۰۳۲۲۹


داخلی :
مهندس رضا قیامی مجهز
- کارشناس آزمایشگاه ترمودینامیک و انتقال حرارت -
تحصیلات :

ایمیل : r.ghiami@yahoo.com

تلفن :


داخلی :
مهندس فریدون کرمی
- کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
ناصر کرمی معز
- تکنسین آزمایشگاه هیدرولیک -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
مهندس یاسر لاهوتی
- کارشناس پژوهشی - کارشناس آزمایشگاه روسازی -
تحصیلات : مهندسی عمران

ایمیل : lahuti@gmail.com

تلفن : مستقیم 38291152


داخلی :
مهندس مصطفی مقصودی
- مدیر امور عمومی دانشکده -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : مستقیم ۳۸۳۰۳۲۳۰


داخلی :
محمد محمدی
- کارشناس خدمات آموزشی-گروه مکانیک -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : ۳۸۳۰۳۲۲۴


داخلی :
مهندس حسین مرادیان لطفی
- کارشناس آزمایشگاه عایق و فشارقوی - کارگاه برق -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
مهندس مهدی مسکوب
- کارشناس کارگاه ریخته گری -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
سیفعلی مشفقی منور
- خدمات آبدارخانه -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
معصومه معصومی
- خدمات -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
مجید معظمی گودرزی
- رییس اداره آموزش -
تحصیلات : کارشناسی مدیرت آموزشی

ایمیل :

تلفن : مستقیم ۳۸۲۹۲۶۳۴


داخلی :
مهندس زهرانصیری مهد
- کارشناس آزمایشگاه های پالس - الکترونیک آنالوگ - مدارهای مخابراتی -
تحصیلات : مهندسی برق

ایمیل : z.nasirimahd@basu.ac.ir

تلفن :


داخلی :
مهندس محمود نژاد
- کارشناس کارگاه جوشکاری و ورقکاری - اتومکانیک -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
دکتر جمشید نعمتی
- کارشناس آزمایشگاه مقاومت مصالح -
تحصیلات :

ایمیل : ja_neamati@yahoo.com

تلفن :


داخلی :
علی نظری(فرهنگی)
- خدمات کارگاه ها -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
محبوبه وزیری
- مسئول کتابخانه -
تحصیلات : کارشناسی ارشد کتابداری

ایمیل : mvaziri114@Gmail.com

تلفن : شماره واتس اپی: ۰۹۱۸۷۰۲۷۳۳۶


داخلی :