کارکنان دانشکده مهندسی


مهندس شهرام احمدی
- کارشناس آزمایشگاه بتن -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 8-38292505


داخلی : 213
مهندس مهدی اصلانی
- کارشناس مسئول اداره آموزش -
تحصیلات : مهندسی برق

ایمیل : me.aslani@yahoo.com

تلفن : ۳۸۳۰۳۲۳۰ 8-38292505


داخلی : 312
غلام اصلانی
- خدمات کارگاه ها -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 8-38292505


داخلی : 277
مهندس خسرو افکار
- سرپرست آزمایشگاه مبانی برق کارشناس آزمایشگاه های ماشین - سیمولاتور شبکه های قدرت - سیستم دیجیتال -
تحصیلات :

ایمیل : afkar@basu.ac.ir

تلفن : 8-38292505


داخلی : 205-270-214
مهندس سیدعلی باب الحوائجی
- کارشناس خدمات آموزشی-گروه عمران -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : ۳۸۳۰۳۲۲۷ 8-38292505


داخلی : 220
الهام بابایی
- مسئول دبیرخانه اداره آموزش -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : ۳۸۳۰۳۲۲۶


داخلی : 361
مهندس فاطمه بهرامیان
- مسئول وب سایت دانشکده مسئول کارگاه ها و آزمایشگاه های گروه کامپیوتر -
تحصیلات : مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

ایمیل : bahramian_55@yahoo.com fbahramian84@gmail.com

تلفن : 8-38292505


داخلی : 444
عباس بیات
- کارشناس آزمایشگاه متالوگرافی - عملیات حرارتی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 8-38292505


داخلی : 435
امیر توکلی
- مسئول دفتر ریاست و معاونین پژوهشی و تحصیلات تکمیلی -
تحصیلات :

ایمیل : tavakoliamir@yahoo.com

تلفن : مستقیم ۳۸۳۰۳۲۳۲ 8-38292505


داخلی : 400
مهندس محمدعلی ثنایی
- کارشناس آزمایشگاه های تحلیل سیستم قدرت - الکترونیک - مدار و اندازه گیری -
تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی برق

ایمیل : a.sanaee@basu.ac.ir

تلفن : 8-38292505


داخلی : 219-336
آرش حجتی
- کارشناس امور پشتیبانی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : مستقیم ۳۸۳۰۳۲۳۱ 8-38292505


داخلی : 317
فاطمه سادات حسینی دانش
- کارشناس خدمات آموزشی-گروه مواد -
تحصیلات : کارشناسی روانشناسی

ایمیل :

تلفن : ۳۸۳۰۳۲۲۵ 8-38292505


داخلی : 417
مهندس رامین خاتمی
- کارشناس کارگاه ماشین ابزار -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 8-38292505


داخلی : 211
مریم خانی نور
- کارشناس میکروسکوپ الکترونی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 8-38292505


داخلی : 279 - 313
مهندس عباس دهشور
- کارشناس خدمات آموزشی-گروه برق -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : ۳۸۳۰۳۲۲۸


داخلی : 266
مهندس مسعود رسولی
- مدیر امور عمومی -
تحصیلات : مهندسی مکانیک

ایمیل : m.rasooli@basu.ac.ir

تلفن : مستقیم ۳۸۳۰۳۲۳۰ 8-38292505


داخلی : 327
مهندس نسرین رنجبران
- کارشناس خدمات آموزشی-گروه کامپیوتر -
تحصیلات : مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

ایمیل :

تلفن : ۳۸۳۰۳۲۳۴ 8-38292505


داخلی : 303
لیلا زنگنه
- کارشناس تحصیلات تکمیلی -
تحصیلات : کارشناسی ارشد ادبیات

ایمیل : kiana4096@gmail.com

تلفن : مستقیم ۳۸۲۹۱۱۷۸ 8-38292505


داخلی : 363
مهندس مهدی سیفی
- کارشناس مسئول آزمایشگاه ها و کارگاه ها -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 8-38292505


داخلی : 276
محمود شکوهی زاده
- کارشناس تحصیلات تکمیلی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : مستقیم ۳۸۲۹۱۱۷۸ 8-38292505


داخلی : 365
آرزو شهپر
- کارشناس خدمات آموزشی-گروه صنایع -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : ۰۹۰۲۰۶۸۰۴۵۵ - ۳۸۳۰۳۲۲۶ - 8-38292505


داخلی : 407
محمد هادی طهماسبی زاده
- مسئول امور کلاس ها -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 8-38292505


داخلی : 334
مهندس مهدی علی پور
- کارشناس اداره آموزش -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : مستقیم 38292635 8-38292505


داخلی : 364
فاطمه قدیم پور
- مسئول دفتر معاون آموزشی - مسئول دبیرخانه اداری -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : مستقیم ۳۸۳۰۳۲۲۹ 8-38292505


داخلی : 320
مهندس رضا قیامی مجهز
- کارشناس آزمایشگاه ترمودینامیک و انتقال حرارت -
تحصیلات :

ایمیل : r.ghiami@yahoo.com

تلفن : 8-38292505


داخلی : 353
مهندس فریدون کرمی
- کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 8-38292505


داخلی : 212
ناصر کرمی معز
- تکنسین آزمایشگاه هیدرولیک -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 8-38292505


داخلی : 256
مهندس یاسر لاهوتی
- کارشناس پژوهشی - کارشناس آزمایشگاه روسازی -
تحصیلات : مهندسی عمران

ایمیل : lahuti@gmail.com

تلفن : مستقیم 38291152 8-38292505


داخلی : 315
محمد محمدی
- کارشناس خدمات آموزشی-گروه مکانیک -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : ۳۸۳۰۳۲۲۴ 8-38292505


داخلی : 356
مهندس حسین مرادیان لطفی
- کارشناس آزمایشگاه عایق و فشارقوی - کارگاه برق -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 8-38292505


داخلی : 214
مهندس مهدی مسکوب
- کارشناس کارگاه ریخته گری -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 8-38292505


داخلی : 209
طیبه مشعلیان
- مسئول کارآموزی -
تحصیلات :

ایمیل : Relation-industry-Eng@basu.ac.ir

تلفن : ۳۸۲۹۱۱۵۲ 8-38292505


داخلی : 323
سیفعلی مشفقی منور
- خدمات آبدارخانه -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 8-38292505


داخلی : 251
معصومه معصومی
- خدمات -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 8-38292505


داخلی : 394
مجید معظمی گودرزی
- رییس اداره آموزش -
تحصیلات : کارشناسی مدیرت آموزشی

ایمیل :

تلفن : مستقیم ۳۸۲۹۲۶۳۴ 8-38292505


داخلی : 316
مهندس زهرانصیری مهد
- کارشناس آزمایشگاه های پالس - الکترونیک آنالوگ - مدارهای مخابراتی -
تحصیلات : مهندسی برق

ایمیل : z.nasirimahd@basu.ac.ir

تلفن : 8-38292505


داخلی : 430
مهندس محمود نژاد
- کارشناس کارگاه جوشکاری و ورقکاری - اتومکانیک -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 8-38292505


داخلی : 210
دکتر جمشید نعمتی
- کارشناس آزمایشگاه مقاومت مصالح -
تحصیلات :

ایمیل : ja_neamati@yahoo.com

تلفن : 8-38292505


داخلی : 277
علی نظری(فرهنگی)
- خدمات کارگاه ها -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 8-38292505


داخلی : 213
محبوبه وزیری
- مسئول کتابخانه -
تحصیلات : کارشناسی ارشد کتابداری

ایمیل : mvaziri114@Gmail.com

تلفن : 8-38292505 , شماره واتس اپی: ۰۹۱۸۷۰۲۷۳۳۶


داخلی : 278