مدلهای فیزیکی در مهندسی ژئوتکنیک

مدلهای فیزیکی در مهندسی ژئوتکنیکمدلهای فیزیکی در مهندسی ژئوتکنیک


گروه آموزشی: عمران
نام آزمایشگاه: مدلهای فیزیکی در مهندسی ژئوتکنیک
نام سرپرست: دکتر مسعود مکارچیان
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 081-38292638
تلفن داخلی: 328
پست الکترونیک: Makarchian@yahoo.com
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

· در این آزمایشگاه می‌توان صفحه مهاری، پی شمع تکی، گروه شمع، شمعهای پافیلی، شمعهای پیچوار (مارپیچ) را تحت کشش، فشار، و بارگذاری مورب و بار خروج از مرکز، مدلسازی نمود.

· اثر پدیده الکترواسمزی و تحکیم و کاهش اثر اصطکاک منفی و افزایش بار محوری را می‌توان مدلسازی نمود.

· دستگاه تحکیم هیدرولیکی (سلول رو) که می‌توان تحکیم مرحله‌ای و تحکیم تحت کرنش ثابت را انجام داد.

· بررسی اثر قوس‌زدگی خاک

· بررسی اثر ژئوتکستایل در خاکهای دولایه و سه لایه (در راه‌سازی)

 

 

دستگاه مدلسازی بارگذاری صفحه مهاری، تک شمع (ساده، پافیلی و شمع پیچوار) و گروه شمع تحت بارگذاری کششی و فشاری  و بارگذاری مایل و افقی

با استفاده از اين دستگاه، انجام آزمايش‌هاي مربوط به صفحات مهاري، تك‌شمع و گروه شمع با شيوه‌اي جديد و بدون نقايص قبلي امكان‌پذير است. مواردی که با دستگاه قابل انجام است شامل موارد ذیل است:

1. آزمایش بارگذاری صفحه مهاری‌های مختلف

2. آزمایش بارگذاری پی‌های مختلف با انواع بارگذاری مانند محوری( فشاری و کششی)، خروج از مرکز

2. آزمایش بارگذاری شمع تکی (شمع ساده -شمع پافیلی- شمع پیچوار و...) تحت انواع بارگذاری فشاری، کششی، مایل، افقی

3. آزمایش بارگذاری گروه شمع تحت انواع بارگذاری فوق‌الذکر

4. ازمایش بارگذاری پی و صفحه مسلح در خاک مسلح شده با انواع ژئوسنتتیک

5- آزمایش پی‌های لبه‌دار که در فنداسیون سازه‌های دریایی کاربرد دارد.

هر کدام از آزمایشهای فوق را در هر نوع خاک که لازم باشد، می‌توان انجام داد. این دستگاه قابلیت اعمال بار کششی و فشاری و مایل و افقی را دارد. سیستم اعمال بار این دستگاه به‌گونه‌ای است که می‌توان از انواع روشهای اعمال بار اعم از تنش کنترل یا کرنش کنترل استفاده کرد. نیروسنج (لودسل) 500 کیلو و 2500 کیلو حسب مورد نوع بارگذاری و جابجایی‌سنج‌های مختلف برای اندازه‌گیری حرکات قائم و افقی پی تحت بارگذاری مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

آزمايش سي‌بي‌آر اصلاح شده بر روي سيستم روسازي مسلح و غير‌مسلح

(دو یا چند لایه)

 

توانمندی‌ها

  1. آزمایش بارگذاری مدل روسازی دو یا چند لایه در دو حالت غیر مسلح یا مسلح شده با ژئوتکستایل
  2. ازمایش سوراخ شدگی لایه ژئوتکستایل

Compaction Pereameter

دستگاه آزمايش نفوذپذيري در قالب تراکم

 

توانمندی‌های دستگاه

1.       اندازه گیری ضریب نفوذپذیری خاک به روش هد ثابت یا متغیر

2.       اندازه‌گیری ضریب نفوذپذیری قبل و بعد از تراکم خاک

3.       اندازه گیری ضریب نفوذپذیری خاک مخلوط که حاوی دانه‌های درشت است.

 دستگاه آزمايش پی‌های عميق (شمع) همراه با امکان برقراری جریان الکترواسمزی

یکی از پدیده‌های موجود در مهندسی ژئوتکنیک الکترواسمزی است که می‌تواند برای افزایش باربری خاکهای رسی، زهکشی، کاهش پدیده اصطکاک منفی در شمعها و افزایش باربری شمعها بة کار رود.. دستگاه حاضر جهت انجام انواع مدلسازی آزمایشگاهی به‌کار می‌رود:

1. آزمایش بررسی الکترواسمزی جهت کاهش اصطکاک منفی در شمع

2. آزمایش افزایش باربری شمع بر اثر پدیده الکترواسمزی

2. آزمایش بررسی اثر الکترواسمزی با ولتاژهای مختلف، مدت زمان تاثیر الکترواسمزی

3. آزمایش بررسی تاثیر فشارهای تحکیمی مختلف در باربری شمع

4. ازمایش اندازه‌گیری پارامترهای تحکیم خاک رس در مقیاس بزرگتر در مقایسه با آزمایش ادئومتر

5. آزمایش بارگذاری پی‌های مختلف در خاک رسی تحت شرایط مختلف

بارگذاری پی و صفحه مسلح در خاک مسلح شده با انواع ژئوسنتتیک

    ثبت داده‌ها با استفاده از دستگاه دیتالاگر مجهز به 16 کانال به‌طور اتوماتیک انجام می‌گیرد. حسب مورد نوع بارگذاری، جابجایی‌سنج‌های مختلف برای اندازه‌گیری جابجایی پی تحت شرایط مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. آزمایش‌ها می‌تواند تحت فشار معکوس نیز انجام پذیرد و میزان خروج آب از خاک رس توسط بورت اندازه‌گیری می‌شود.

دستگاه بارگذاری پی، شمع و ستون سنگی در خاک رس

  1. بارگذاری پیوسته به روش کنترل کرنش انواع شمع (تکی یا گروهی)
  2. بارگذاری پیوسته به روش کنترل کرنش ستون سنگی (تکی یا گروهی) همراه با تسلیح قائم یا افقی یا مرکب
  3. بارگذاری پیوسته به روش کنترل کرنش انواع مختلف پی