اخبار

طرح توانمند سازی تولید و توسعه اشتغال پایدار ( تاپ ) با هدف بهره برداری بهینه از ظرفیت بنگاه های تولید و خدماتی و تقویت ارتباط و تعامل بین صنعت و دانشگاه

سه‌شنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۸

اطلاعیه ها