کارگاه نقشه برداری

کارگاه نقشه برداریکارگاه نقشه برداری


گروه آموزشی: عمران
نام آزمایشگاه: کارگاه نقشه برداری
نام سرپرست: یوسف رضایی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 081-38292505
تلفن داخلی: 243
پست الکترونیک: yrezaei@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: نقشه برداری- سنجش از راه دور- پردازش تصاویر رقومی- سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی- کاربرد سنجش از راه دور در مطالعات زمینی

اندازه گیری فاصله و زاویه افقی و قائم با تکنولوژی لیزر و تهیه خروجی دیجیتال

دوربین زاویه یاب رقومی: اندازه گیری زاویه افقی و ثائم با نمایشگر دیجیتال

انواع دوربین زاویه یاب: اندازه‌گیری زاویه افقی و قائم با دقت در حد ثانیه

دوربین ترازیاب: برای اندازه گیری اختلاف ارتفاع

سه پایه جهت استقرار دستگاهها بر روی ایستگاه و نقاط

قطب نما