ارتقا مرتبه دکتر حسن ختن لو از دانشیاری به استادی

ارتقا مرتبه دکتر حسن ختن لو از دانشیاری به استادی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

در پنجمین نشست از دور دهم هیأت ممیزه دانشگاه در تاریخ 1400/04/28 آقای دکتر حسن ختن لو دارای مدرک دکتری در رشته مهندسی کامپیوتر با رأی اعضاء از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی ارتقاء مرتبه یافتند.

 

بدینوسیله هیأت رئیسه و اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی ارتقاء مرتبه جناب آقای دکتر ختن لو را به ایشان تبریک عرض نموده و  از خداوند متعال برای ایشان و سایر همکاران محترم توفیقات روز افزون مسالت دارند.

 

https://eng.basu.ac.ir/~khotanlou