نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب آقای دکتر محسن بابائی، و بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده مهندسی، به موجب ابلاغی ایشان با حفظ سمت آموزشی به مدت 2 سال به عنوان معاون...

چهارشنبه، ۲ تیر ۱۴۰۰

اطلاعیه ها