بدینوسیله انتخاب دو تن از دانشجویان دانشکده مهندسی   مهندس راضیه چهارمحالی در مقطع دکتری رشته مهندسی مواد  شاخه خوردگی و مهندسی سطح  و مهندس امین نظری در مقطع...

چهارشنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۲

اطلاعیه ها