حامد عسگری

حامد عسگری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشکده مهندسی

گروه مواد

 

 

 

 

 

 


عنوان سمینار:

بررسی رفتار الکتروشیمیایی آلیاژ AZ80 و آلیاژهای هم خانواده آن

 

 

استاد راهنما:

دکتر فتاح الحسینی

 

پژوهشگر:

حامد عسگری

 

 

 

تاریخ ارائه سمینار:

6/11/93 ساعت 11:15

مکان: سالن جلسات و سمعی بصری گروه مواد

دپارتمان مهندسی مواد