رئیس دانشکده

رئیس دانشکده


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 نام:  دکتر رحمن سیفی
مرتبه علمی:  دانشیار مکانیک

ایمیل:  rseifi@basu.ac.ir

وبسایت:https://profs.basu.ac.ir/r-seifi/

تلفن:  38292630-081

فاکس:  38292631-081

آدرس:  همدان- چهار راه پژوهش- دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی کد پستی: 651754161

 

   
.