لیست نشریات معتبر و غیر معتبر

لیست نشریات معتبر و غیر معتبر


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

برای دریافت آخرین اخبار در مورد اعتبار نشریات می‌توانید مستقیماً به سایت وزارتخانه رفته و لیست نشریات را استخراج نمائید:
 


سامانه ارزیابی نشریات علمی وزارت  علوم

http://www.msrt.ir/fa/rppc/Pages/Files/ValidPublications.aspx

 

 

مرکز سیاست گذاری و برنامه ریزی پژوهشی وزارت علوم

http://journals.msrt.ir
همچنین فایلهای زیر نیز که تا قبل از انتشار نسخه جدیدتری از آنها دارای اعتبار می‌باشند.

  •  

ISI-(JCR)-2012 

 

ISI-(JCR)-2014

 

ISI-(JCR)-2015

 

لیست مجلات ISI 2012 به همراه ضریب تاثیر
 

لیست کامل مجلات ISI 2012

 

فهرست نشریات معتبر وزارت

 

فهرست نشریات لغو اعتبار شده

 

  نشریات نامعتبر و نشریات جعلی خارجی


لیست مجلات Scopus 2012 

 

لیست مجلات Scopus 2013

 

لیست مجلات Scopus 2014 

 

لیست مجلات  Scopus 2015
 

لیست مجلات  Scopus 2016


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) 
 

لیست نشریات ISC به زبان فارسی
 

لیست نشریات ISC به زبان انگلیسی
 

لیست نشریات ISC به زبان عربی

   لیست نشریات معتبر پزشکی