مجید نیکنام

مجید نیکنام


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشکدة فنی و مهندسی

گروه آموزشي مکانیک

 

پایان­­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی

 

عنوان:


عیب­یابی و تمدید عمر در آلومینیوم A356.0


استاد راهنما:

دکتر امیرحسین محمودی

 

اساتید ممتحن:

دکتر رحمن سیفی

دکتر علی علوی نیا

 

نگارش:

مجید نیکنام


 

8 تیر94

ساعت: 8.30

چکیده:

سطح قطعه حساس­ترین محل برای شکست­های ناشی از سایش، خستگی و خوردگی می­باشد. تجربه نشان داده است بیش­تر شکست­ها در سطح اتفاق می­افتد. بنابراین کنترل و بهبود خصوصیات سطح می­تواند تاثیر قابل توجهی بر افزایش عمر کاری و بهبود رفتار کلی مواد داشته باشد.ساچمه­زنی یکی از رایج­ترین عملیات سطحی برای افزایش عمر خستگی قطعات فلزی است. فرآیند ساچمه­زنی یک تنش پسماند فشاری روی سطح ایجاد می­کند و مقاومت در برابر جوانه‌زنی و رشد ترک را افزایش می­دهد. مقدار و عمق این تنش­ها مهمترین عامل در بهبود عملکرد قطعات و افزایش عمر خستگی آن­هاست. در کنار مزایای ساچمه­زنی شدید، افزایش زبری سطح از معایب این فرآیند محسوب می­شودکه این امر تأثیر ساچمه­زنی شدید در بهبود عمر خستگی را کاهش می­دهد. در این پژوهش با انجام شبیه­سازی فرآیند ساچمه­زنی، اثر پارامترهای ساچمه­زنی بر روی توزیع تنش پسماند فشاری، زبری سطح و اندازه دانه­ها بررسی شده­است. همچنین در این پژوهش، تغییرات زبری سطح بر اثر ساچمه­زنی مجدد با انرژی کمتر مورد بررسی قرار گرفته­است. نتایج نشان می­دهد که با افزایش انرژی فرآیند زبری سطح، عمق نفوذ و مقدار بیشینه­ی تنش پسماند فشاری افزایش و اندازه­ی دانه­ها در سطح کاهش می­یابد. علاوه براین، شبیه­سازی ساچمه­زنی مجدد با انرژی کمتر، کاهش زبری سطح را نشان داده­است. نتایج بدست آمده از شبیه­سازی با انجام آزمایش­های تجربی و اندازه­گیری  زبری و اندازه دانه­ها صحه­گذاری شده­اند.  با انجام آزمون­های تجربی، تأثیر ساچمه­زنی شدید بر عمر خستگی بررسی شده­است که نشان می­دهد در خستگی پرچرخه، ساچمه­زنی شدید عمر را تا سه برابر افزایش داده­است، در حالی­که در خستگی کم­چرخه عمر تقریباً بدون تغییر بوده­است.

 

Abstract:

The most failures caused by wear, fatigue and corrosion are very sensitive to surface of material. Since the most failures starts or occurs at the surface of material, so control and improvement of the surface properties can have a significant effect on increasing the service life and improve the overall behavior of the material. In order to improve fatigue life, many processes can be applied which shot-peening is one of the most common processes among them. Shot-peening induces a compressive stress distribution on the near surface layers that increases the resistance of material against crack initiation and propagation. Surface roughness increase, is one of the disadvantages of severe shot-peening process. As a new approach Numerical simulation as a powerful method, used to investigate the effects of shot-peening parameters on the residual stress distribution, surface roughness and grain size. Obtained results indicate that more energy in process can improve residual stress distribution and grain size unlike surface roughness. Simulation result verified by experimental measurement of surface roughness and grain size. Results also show that surface roughness can be decreased by re-shot-peening with lower energy. Influence of severe shot-peening on the fatigue life studied by experimental tests and implies that in the high-cycle fatigue life, effect of severe shot-peening is significant, while in the low-cycle fatigue, effect of severe shot-peening is almost negligible.


 

نام: مجید

نام خانوادگی: نیکنام

تاریخ تولد: 14/06/1368

شماره تماس: 09192559113

ایمیل:majidniknam68@yahoo.com

سوابق تحصیلی:

کارشناسی: مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید دانشگاه آزاد ساوه

کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی دانشگاه بوعلی سینا همدان

عنوان پایان‌نامه: عیب یابی و تمدید عمر آلومینیوم A356

مسلط به نرم افزارهای: solid work , catia , abaqus , matlab