مرضیه ذاکر

مرضیه ذاکر


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print


دانشگده فنی و مهندسی

گروه مهندسی صنایع

 

پایان­نامه:

 برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

عنوان:

حل مسئله مکانیابی مسیریابی چند دپویی با وسایل نقلیه ناهمگن و زمان سفر فازی با یک الگوریتم فرا ابتکاری

 

استاد راهنما:

دکتر امیرسامان خیرخواه

 

استاد مشاور:

دکتر رضا توکلی مقدم

 

     نگارش:

مرضیه ذاکر

 

چكيده- مسئله مکانیابی مسیریابی وسیله نقلیه ظرفیت­دار (CLRP) یکی از حوزه­هاي جدید تحقیقاتی در مدیریت پخش می­باشد. این مسئله، دو مسئله مکانیابی تسهیلات و مسیریابی وسیله نقلیه ظرفیت­دار را با یکدیگر ترکیب می­نماید. هدف از CLRP گشودن مجموعه­اي از دپوها، تخصیص مشتریان به دپوهاي احداث شده و سپس طراحی تورهاي وسیله نقلیه به­منظور کمینه کردن هزینه کل می­باشد. در این تحقیق، مدل برنامه­ریزي ریاضی جدیدي براي مسأله مکانیابی مسیریابی در حالت چند انباره در نظر گرفته شده است. در مدل پیشنهادی، جنبه­های جدیدی از مسئله مکانیابی مسیریابی مانند برداشت و تحویل همزمان، در نظر گرفتن وسایل نقلیه ناهمگن، زمان سفر فازی و ...توسعه یافته است که به مسائل دنیای واقعی نزدیک است. بعد از مدلسازی، مدل فازي توسط تئوری اعتبار به يك مدل قطعي تبديل نموده­ايم از آنجا که این مسأله به دلیل پیچیدگی محاسباتی در گروه مسائل NP-Hard قرار دارد و حل آن از طریق الگوریتم­هاي دقیق امکان­پذیر نبوده و یا زمان حل بالایی را به خود اختصاص می­دهد. از این رو، دو الگوریتم فراابتکاري شبیه­سازی تبرید و بهینه­سازی ازدحام ذرات برای حل مدل پیشنهادی طراحی گردیده است.

 

زمان: دوشنبه 14مهر93، ساعت 15

مكان: آمفي تئاتر دانشكده مهندسي