ارزیابی کاربرد بتن قلیا فعال سرباره ای در تولید کفپوش های بتنی

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: ارزیابی کاربرد بتن قلیا فعال سرباره ای در تولید کفپوش های بتنی

ارائه دهنده: Provider: رضا عادلی - مهندسی عمران

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر جواد طاهری نژاد

اساتید مشاور: Advisory Professors: دکتر ابراهیم قیاسوند

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر سید مهدی حسینیان، دکتر محمدصادق کتابی

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: 1402/12/14، 16:00-18:00

مکان ارائه: Place of presentation: کلاس 62 دانشکده فنی و مهندسی

چکیده: Abstract: به علت در دسترس بودن و دوام قابل قبول، بتن یکی از مهم‌ترین اجزای تشکیل دهنده سازه‌ها است که به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما با توجه به اینکه در فرآیند تولید ماده اصلی بتن (سیمان) کربن دی اکسید زیادی ایجاد می‌شود که اثرات زیست محیطی مخرب زیادی به همراه دارد. لذا استفاده از مصالح جایگزین برای کاهش این آلودگی و همچنین رسیدن به خواص مکانیکی بهتر ضروری است. استفاده از بتن قلیافعال سرباره‌ای که از طریق فعال‌سازی سرباره به کمک محلول قلیایی و ترکیب با سنگدانه ساخته می‌شود گزینه مناسبی می‌باشد. بتن قلیافعال سرباره‌ای علاوه بر کاهش آلودگی و کاهش مصرف انرژی مزایایی چون شکل‌پذیری، پایداری و دوام بهتری نسبت به بتن معمولی دارد. تحقیقات زیادی در زمینه به دست آوردن جایگزینی مناسب برای بتن معمولی انجام شده است. در زمینه بتن قلیافعال نیز پژوهش و تحقیقات زیادی به چشم میخورد اما در اغلب تحقیقات سعی بر بررسی واکنش پذیری سنگدانه‌ها با تغییر طول نمونه‌های بتنی داشته‌اند و اغلب محققین بررسی‌های متنوعی بر روی بتن‌های قلیافعال و واکنش پذیری آنها در انواع محیط و عوامل خارجی داشته‌اند. در این پژوهش به بررسی عملکرد بتن قلیافعال سرباره‌ای متشکل از سرباره کوره آهنگدازی به عنوان ماده اصلی، سدیم هیدروکسید و سدیم سیلیکات به عنوان فعال‌ساز و سنگدانه در تولید کفپوش‌های بتنی پرداخته شده است. چهارآزمایش‌ مقاومت کششی شکافتی، جذب آب، مقاومت سایشی و یخ‌زدن و آب‌شدن برروی نمونه‌های کفپوش بتنی انجام شده و عملکرد بتن قلیافعال سرباره‌ای و مقایسه آن با بتن معمولی از نظر خصوصیات مکانیکی و دوامی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می‌دهد بتن قلیا فعال سرباره‌ای از نظر مقاومت کششی شکافتی و مقاومت سایشی و جذب آب عملکرد بهتری نسبت به بتن معمولی داشته ولی از نظر یخ‌زدن و آب‌شدن نتوانسته انتظارات را برآورده کند. باتوجه به آزمایشات توصیه می‌شود کفپوش‌های بتنی قلیافعال سرباره‌ای در محیط‌هایی که یخ‌زدن و آب‌شدن به کمک نمک‌های یخ‌زدا (سدیم کلرید) وجود دارد مورد استفاده قرار نگیرد.