تشخیص ناهنجاری در سیستم حسگر صنعتی با استفاده از شبکه های عصبی بازگشتی

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: تشخیص ناهنجاری در سیستم حسگر صنعتی با استفاده از شبکه های عصبی بازگشتی

ارائه دهنده: Provider: مهران بیگلری خوشمرام - مهندسی کامپیوتر

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر محرم منصوری زاده

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر حاتم عبدلی - دکتر رضا محمدی

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: 7/12/1402

مکان ارائه: Place of presentation: آمفی تائتر

چکیده: Abstract: یکی از حوزه‌های جذاب هوش مصنوعی در سالیان اخیر در صنایع، تشخیص ناهنجاری در شبکه حسگر می¬باشد. یکی از کاربردهای این حوزه، تشخیص ناهنجاری موتورهای الکتریکی(الکتروموتور) می¬باشد. به¬دلیل کاربرد و اهمیت بسیار بالای الکتروموتور در صنایع، سرویس و نگهداری آن¬ها بسیار حائز اهمیت است. در حال حاضر سرویس و نگهداری از الکتروموتور زمانی انجام می¬شود که آسیب جدی دیده است. این آسیب به صورت صدا و لرزش نامتعارف که توسط انسان قابل تشخیص باشد، خود را نشان می¬دهد. به¬منظور تشخیص زودهنگام آسیب دیدگی الکتروموتور و نیاز به سرویس، می¬توان توسط حسگرهای مختلف شرایط الکتریکی و مکانیکی الکتروموتور را در شرایط سلامت توسط هوش مصنوعی آموزش و در صورت انحراف از رفتار متعارف، وضعیت را به سرعت تشخیص داد. تاکنون تلاش¬های بسیاری در زمینه تشخیص ناهنجاری الکتروموتور انجام شده است، اما به¬صورت کامل و با درنظر گرفتن تمامی عیوب مکانیکی و الکتریکی و با نگاه واقع بینانه به نیاز صنعت، به ندرت انجام شده است. در این پایان¬نامه سعی شده با لحاظ نمودن تمامی شرایط عملکردی الکتروموتور اعم از الکتریکی، مکانیکی و محیطی عملیات تشخیص ناهنجاری انجام شود و با نگاه واقع¬بینانه به نیاز صنایع (قیمت مناسب، قابلیت اطمینان و تشخیص بلادرنگ ناهنجاری بدون نیاز به بیان دقیق منبع ناهنجاری) سخت¬افزار و مدل مناسب پیشنهاد می-شود. به دلیل قیمت پایین و صنعتی بودن میکروکنترلرها یا کامپیوترهای کوچک صنعتی، نیاز به مدلی سازگار با توانایی پردازش و حافظه محدود این تجهیزات می¬باشد؛ به همین دلیل سعی شده با ایجاد یک توصیف¬گر ساده¬ شده¬ی بردار¬های ویژگی، مدلی با تعداد پارامتر کم، به¬همراه دقت بالای تشخیص ناهنجاری پیشنهاد شود. و با ساخت یک میز عملیاتی آزمایش الکتروموتور 3فاز، شبکه حسگر و مدل پیاده¬سازی و در عمل آزمایش و نتایج عنوان می¬شود. در¬نهایت مدل ایجاد شده با دقت 99% ناهنجاری¬های ایجاد شده را طبقه¬بندی می¬نماید.

فایل: ّFile: دانلود فایل