شبیه سازی لایه فیزیکی مدارات چاپی مبدل فلای بک ایزوله

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: شبیه سازی لایه فیزیکی مدارات چاپی مبدل فلای بک ایزوله

ارائه دهنده: Provider: سید سعید حسینی خدارحیمی - مهندسی برق

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر محمد مهدی شهبازی و دکتر حمیدرضا کرمی

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر عباس رمضانی و دکتر محسن حسن بابای نوزادیان

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: سه شنبه 1402/11/10-12:00

مکان ارائه: Place of presentation: سمینار خانمحمدی

چکیده: Abstract: منابع تغذیه جریان مستقیم در بسیاری از تجهیزات امروزی به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می‌گیرند. مشکل بسیاری از طراحان، طراحی منبع تغذیه ای با قابلیت کارکرد در بازه وسیع تغییرات ولتاژ ورودی است. همچنین تقاضای استفاده از منابع تغذیه چند خروجی با ولتاژ پایین و جریان بالا افزایش یافته است. یک مبدل چند خروجی باید ضمن برآورده کردن شرایطی مانند: راندمان بالا در شرایط مختلف بار،تنظیم ولتاژ، ایزولاسیون و اندازه فشرده باید از نظر تداخلات مغناطیسی وضعیت مطلوبی داشته باشد. توپولوژی فلایبک به دلیل سادگی نسبی آن در مقایسه با سایر توپولوژی های مورد استفاده در کاربرد های کم توان، جذابترین انتخاب است و به راحتی می توانیم به خروجی های متعدد دست یابیم. برای رسیدن به این مهم شبیه سازی مدار چاپی یکی از ابزارهای سریع و کم هزینه ای است که در حوزه الکترونیک مورد استفاده قرار گرفته است. در این پایان نامه هدف توسعه این روش در مبدل‌های سوئیچینگ و بطور خاص فلایبک چند خروجی است.از اهداف این پژوهش میتوان به :1-شبیه سازی لایه فیزیکی مدار چاپی-2-ارائه جمع بندی از نتایج شبیه سازی-3-ارائه تغییرات توپولوژیکی جهت بهبود عملکرد مدار مبدل ، اشاره کرد. که برای انجام این پژوهش باید ابتدا طراحی اثبات شده ای از یک مبدل فلایبک مبنای کار قرار گیرد،سپس صحت تئوریک طراحی توسط شبیه سازی شماتیک طراحی شده تائید گردد. مدار تائید شده توسط نرم افزار با قطعات مدل سازی شده توسط توسعه دهندگان برای رسیدن به پاسخ واقعی تر شبیه سازی میگردد. مدار چاپی با الزامات مرسوم طراحی شده و در محیط نرم افزار، شبیه سازی لایه فیزیکی گردد. نتایج حاصله از حیث الکتریکی و مغناطیسی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج ثبت شود. باتوجه به جمع بندی حاصل شده،اصلاحات توپولوژی انجام شده و صحت فرضیه ارائه شده در قسمت قبل تائید میگردد.

فایل: ّFile: دانلود فایل