مصاحبه دکتری سال 1403

26 06 2024 07:46
کد خبر : 8412819
تعداد بازدید : 1051

کمیته مصاحبه کننده :

رشته مهندسی مواد  ( دکترآرش فتاح الحسینی - دکتر حسن علم‌خواه - دکتر محسن شیخی - دکتر حمید اصفهانی )

رشته مهندسی عمران  (همراه داشتن فرم شماره یک الزامی می باشد.)

رشته مهندسی مکانیک

رشته مهندسی صنایع

رشته مهندسی کامپیوتر (همراه داشتن فرم شماره یک الزامی می باشد.)

رشته مهندسی برق

برنامه زمانبندی مصاحبه دکتری 1403 :

 رشته مهندسی مواد

رشته مهندسی عمران

رشته مهندسی مکانیک

رشته مهندسی صنایع

رشته مهندسی کامپیوتر

رشته مهندسی برق