اعضای هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت سال 1401

اعضای هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت سال 1401


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بدینوسیله انتخاب اعضا محترم هیات علمی جناب آقایان دکتر محسن بابائی (گروه مهندسی عمران) و دکتر حسن علم خواه (گروه مهندسی مواد) را به عنوان اعضای هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت در سال ۱۴۰۱ به ایشان تبریک عرض نموده و برای این عزیزان موفقیت روزافزون مسالت می نماید.