کارشناسان گروه مهندسی کامپیوتر

 

 

 

کارشناس آموزشی گروه کامپیوتر

 

          

          مهندس نسرین رنجبران

       شماره تماس : ۳۸۳۰۳۲۳۴

 

 

کارشناس تحصیلات تکمیلی گروه کامپیوتر

 

        

                  لیلا زنگنه

      شماره تماس : 38303236

 

 

کارشناس آزمایشگاه های گروه کامپیوتر

 

       

        مهندس فاطمه عزیز ملایری