اعضای هیات علمی

نمایش 11 نتیجه
از 1
 
عبدالحمید پیله ور

عبدالحمید پیله ور

استادیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
حسن ختن لو

حسن ختن لو

استاد 
پست الکترونیکی: 
میرحسین دزفولیان

میرحسین دزفولیان

استادیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
مهدی سخایی نیا

مهدی سخایی نیا

استادیار 
پست الکترونیکی: 
مهدی عباسی

مهدی عباسی

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
حاتم عبدلی

حاتم عبدلی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
رضا محمدی

رضا محمدی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
محرم منصوری زاده

محرم منصوری زاده

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمد نصیری

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
مرتضی یوسف صنعتی

مرتضی یوسف صنعتی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نمایش 11 نتیجه
از 1