زمینه‌های تحقیقاتی گروه

 

زمینه های تحقیقاتی گروه مهندسی برق به تفکیک اساتید

 

 

 دکتر زهرا سهرابی (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: مهندسی برق - گرایش: الکترونیک - مدارهای مجتمع

محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه تربیت مدرس

مرتبه علمی: استادیار

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

 • مدارهای مجتمع آنالوگ CMOS
 • فیلترهای مجتمع
 • مبدلهای آنالوگ به دیجیتال
 • مدارهای مجتمع برای مخابرات نوری
 • مدارهای نورومورفیک

 

دکتر محمدحسن مرادی (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: برق - گرایش: کنترل صنعتی

محل اخذ مدرک تحصیلی:  اسکاتلند

مرتبه علمی: استاد

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

 1. ریزشبکه
 2. کنترل
 3. بهینه سازی
 4. خودرو برقی
 5. ذخیره سازها

 

دکتر عباس رمضانی (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: مهندسی برق - الکترونیک - گرایش: الکترونیک دیجیتال

محل اخذ مدرک تحصیلی: فرانسه

مرتبه علمی: استادیار

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

 1. معماری ریزپردازنده ها
 2. طراحی VLSI
 3. شبکه روی تراشه
 4. طراحی مدارهای کم مصرف
 5. طراحی سیستم های هوشمند

 

دکتر محمد امین قاسمی (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: مهندسی برق - گرایش: قدرت

محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه صنعتی شریف

مرتبه علمی: استادیار

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

 1. مدلسازی و کنترل مبدلهای الکترونیک قدرت
 2. مدلسازی و کنترل سیستم های فتوولتائیک و توربین های بادی و اتصال به شبکه آن­ها
 3. مدلسازی و کنترل ریزشبکه های برق
 4. دینامیک، پایداری و کنترل شبکه های قدرت
 5. بهره برداری از سیستمهای قدرت

 

 دکترعلیرضا حاتمی (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: برق - گرایش:  سیستمهای قدرت

محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه تربیت مدرس

مرتبه علمی: دانشیار

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

 1. بازار برق و پاسخگویی بار
 2. مدیریت انرژی
 3. ریز شبکه ها و شبکه های هوشمند
 4. قابیت اطمینان سیستمهای قدرت

 

دکتر سید منوچهر حسینی پیلانگرگی (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: مهندسی برق - گرایش: الکترونیک – افزاره و نیمه هادی

محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه تهران

مرتبه علمی: استادیار

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

 1. شبیه سازی افزاره های نیمه هادی
 2. موداد دو بعدی
 3. نانوالکترونیک

 

دکتر صالح رازینی (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: مهندسی برق - گرایش: قدرت

محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه بوعلی سینا

مرتبه علمی: استادیار

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

 1. برنامه ریزی و مدیریت انرژی
 2. انرژی های تجدیدپذیر
 3. اقتصاد انرژی

 

دکتر  محمدمهدی شهبازی (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: مهندسی برق  -  گرایش: قدرت  

محل اخذ مدرک تحصیلی: تربیت مدرس

مرتبه علمی: استادیار

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

 1. الکترونیک قدرت
 2. درایوهای الکتریکی
 3. ماشینهای الکتریکی
 4. کیفیت توان
 5. حسگرهای میکروالکترونیکی