سمینارها و پایان نامه ها

1402/07/25ساعت 12تا 13

پایان نامه کارشناسی ارشد علی محمدیان - رشته برق

1402/06/19

پایان نامه کارشناسی ارشد اسماعیل اسدی - رشته برق

8 مرداد 1402

پایان نامه کارشناسی ارشد فرهاد فراهانی علوی - رشته برق

1402/04/21 ساعت 8:30 صبح

پایان نامه کارشناسی ارشد فریده شیرمحمدی - رشته برق

1401/11/16 - 15:00

پایان نامه کارشناسی ارشد دانیال حاجی آقابابایی - رشته برق

1401/12/16 ساعت 15:00

پایان نامه کارشناسی ارشد محمد امین ساعدی - رشته برق

25 بهمن 1401 ساعت 17:30-16

پایان نامه کارشناسی ارشد سیده منیره مرتضوی آزاد - رشته برق

1401/7/16

پایان نامه کارشناسی ارشد مهدی میرزاده - رشته برق

1401/07/17 ساعت 16 تا 18

پایان نامه کارشناسی ارشد محمّد کوهی دستگردی - رشته برق

یکشنبه 10 مهرماه - 14 الی 16

پایان نامه کارشناسی ارشد مصطفی کاظمی مستقیم-رشته برق

نمایش 1 - 20 از 63 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 4