« بازگشت

سمینار کارشناسی ارشد آقای سجاد خورشیدی با عنوان «تحلیل عملکرد ترموهیدرولیکی یک مبدل حرارتی پوسته و دو لوله‌ای هم مرکز با بفل‌های مختلف با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی»

سمینار کارشناسی ارشد آقای سجاد خورشیدی با عنوان «تحلیل عملکرد ترموهیدرولیکی یک مبدل حرارتی پوسته و دو لوله‌ای هم مرکز با بفل‌های مختلف با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: تحلیل عملکرد ترموهیدرولیکی یک مبدل حرارتی پوسته و دو لوله‌ای هم مرکز با بفل‌های مختلف با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی استاد: دکتر حبیب‌الله سایه‌وند دانشجو: سجاد خورشیدی زمان: سه‌شنبه 10/11/96 ساعت 10 کلاس سمینار 3 مکانیک

عنوان: تحلیل عملکرد ترموهیدرولیکی یک مبدل حرارتی پوسته و دو لوله‌ای هم مرکز با بفل‌های مختلف با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی

استاد: دکتر حبیب‌الله سایه‌وند

دانشجو: سجاد خورشیدی

زمان: سه‌شنبه 10/11/96 ساعت 10

کلاس سمینار 3 مکانیک