سمینارها و پایان نامه ها

24 شهریور 1400 ساعت 17

پایان نامه کارشناسی ارشد سجاد چهارمحالی

چهارشنبه - ۵ آبان - ۱۴۰۰ ( ساعت 8 )

پایان نامه کارشناسی ارشد سید مجید حسینی کریم

1400/08/04 |ساعت 15

پایان نامه کارشناسی ارشد مهدی سلطانی صابر

16:00 الی 18:00 ، 1400/08/04

پایان نامه کارشناسی ارشد فرزاد علی یاری

سه شنبه 4 آبان 1400 ساعت 18 الی 20

پایان نامه کارشناسی ارشد محمدمهدی نظری

1400/08/01 ساعت 10

پایان نامه کارشناسی ارشد ولی مرادیان

سوم آبان ماه سال 1400 ساعت 15:00

پایان نامه کارشناسی ارشد امیرحسین دلروز

1400/8/1 شنبه 1 آبان 1400 ساعت 17:30

پایان نامه کارشناسی ارشد مستوره محمدی

چهارشنبه - ۵ آبان - ۱۴۰۰ ( ساعت ۱۶ )

پایان نامه کارشناسی ارشد حمیدرضا صفری

۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶

پایان نامه کارشناسی ارشد میترا اکبری کهنه شهری

نمایش 1 - 20 از 506 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 26