سمینارها و پایان نامه ها

1402/7/8

رساله دکتری مازیار عبدی - رشته عمران

1402/6/28 ساعت 18

پایان نامه کارشناسی ارشد فهد پورفضل - رشته عمران

26/6/1402 ساعت 10

پایان نامه کارشناسی ارشد علیرضا عبداله زاده - رشته عمران

۱۴۰۲/۰۶/۲۸ - ۱۶:۰۰

پایان نامه کارشناسی ارشد محمدرضا پورحسینی - رشته کامپیوتر

1402-06-28 10:30

پایان نامه کارشناسی ارشد علیرضا صادقی - رشته کامپیوتر

1402/06/28 - 09:00

پایان نامه کارشناسی ارشد مرتضی بهرامی - رشته کامپیوتر

27 شهریور 1402 - 10 صبح

پایان نامه کارشناسی ارشد پروانه بیات افشاری - رشته عمران

1402/06/19

پایان نامه کارشناسی ارشد اسماعیل اسدی - رشته برق

29شهریور 1402_ساعت 16الی18

پایان نامه کارشناسی ارشد امیرحسین توپال - رشته عمران

نمایش 1 - 20 از 725 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 37