حضرت علی (علیه السلام) :

برای ترقی و پیشرفت هیچ روشی بهتر از تحقیق و پژوهش نیست.