شماره تلفن های دانشکده

برای تماس از خارج شهر همدان پیش شماره 081 را در ابتدا شماره گیری کنید.
دانشکده /حوزه سمت شماره تلفن فاکس پست الکترونیکی
تلفن گویا دانشکده مهندسی 38292505-8
دفتر ریاست دانشکده مهندسی 38303232 38303233
معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی 38292630 38303233
معاونت آموزشی دانشکده مهندسی 38303229 38303233 - 38292637
معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی 38292630 38303233
رئیس آموزش دانشکده مهندسی ۳۸۳۰۳۲۳۰ پیام واتس آپی شماره 09030817500
دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی 38303236
امور عمومی دانشکده مهندسی 38303236
دفتر ارتباط با صنعت (کارآموزی) 38291152 38303235
امور پشتیبانی و خدمات 38303231
کارشناس مسئول آموزش(مدیر سیستم) 38303230
دفتر گروه برق 38303228
دفتر گروه عمران 38303227
دفتر گروه مکانیک 38303224
دفتر گروه مواد 38303225
دفتر گروه صنایع 38303226
دفتر گروه کامپیوتر 38303234
دبیرخانه و بایگانی آموزش 38303235
کارشناس فارغ التحصیلان اداره آموزش 38303235