سمینار کارشناسی ارشد آقای مهدی سیفی با عناون « بررسی اثر تغییرات هندسی نمونه تست شارپی در تعیین استحکام شکست فلزات»

سمینار کارشناسی ارشد آقای مهدی سیفی با عناون « بررسی اثر تغییرات هندسی نمونه تست شارپی در تعیین استحکام شکست فلزات»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: بررسی اثر تغییرات هندسی نمونه تست شارپی در تعیین استحکام شکست فلزات استاد راهنما: دکتر رحمن سیفی پژوهشگر: مهدسی سیفی تاریخ: 94/6/14 مکان: کلاس شماره 8

عنوان:  بررسی اثر تغییرات هندسی نمونه تست شارپی در تعیین استحکام شکست فلزات

استاد راهنما: دکتر رحمن سیفی

پژوهشگر: مهدسی سیفی

تاریخ: 94/6/14

مکان: کلاس شماره 8