« بازگشت

سمینار کارشناسی ارشد خانم صبا سلمانی قنبری با عنوان «به دست آوردن پسماند توسط نفوذ تیز راکول»

سمینار کارشناسی ارشد خانم صبا سلمانی قنبری با عنوان «به دست آوردن پسماند توسط نفوذ تیز راکول»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: به دست آوردن پسماند توسط نفوذ تیز راکول استاد راهنما: دکتر امیر حسین محمودی پژوهشگر: صبا سلمانی قنبری تاریخ ارائه سمینار: 95/10/25 ساعت 9:30 مکان: دپارتمان مکانیک

عنوان: به دست آوردن پسماند توسط نفوذ تیز راکول

استاد راهنما: دکتر امیر حسین محمودی

پژوهشگر: صبا سلمانی قنبری

تاریخ ارائه سمینار: 95/10/25 ساعت 9:30

مکان: دپارتمان مکانیک