سمینار کارشناسی ارشد خانم فهیمه جعفری نوذر با عنوان «حل مسئله چند هدفه زمانبندی تولید و مسیریابی وسایل نقلیه برای کالاهای فاسد شدنی»

سمینار کارشناسی ارشد خانم فهیمه جعفری نوذر با عنوان «حل مسئله چند هدفه زمانبندی تولید و مسیریابی وسایل نقلیه برای کالاهای فاسد شدنی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

حل مسئله چند هدفه زمانبندی تولید و مسیریابی وسایل نقلیه برای کالاهای فاسد شدنی استاد راهنما: دکتر جواد بهنامیان ارائه دهنده: فهیمه جعفری نوذر تاریخ ارائه: دوشنبه 17 دی ماه 1397 ساعت 12:30 مکان: کلاس سمینار صنایع

حل مسئله چند هدفه زمانبندی تولید و مسیریابی وسایل نقلیه برای کالاهای فاسد شدنی استاد

راهنما: دکتر جواد بهنامیان

ارائه دهنده: فهیمه جعفری نوذر

تاریخ ارائه: دوشنبه 17 دی ماه 1397 ساعت 12:30

مکان: کلاس سمینار صنایع