پایان نامه کارشناسی ارشد خانم عطیه دلاوری با عنوان «آنالیز و بهبود روش های مدیریت قطع باردر ریزشبکه‌ها»

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم عطیه دلاوری با عنوان «آنالیز و بهبود روش های مدیریت قطع باردر ریزشبکه‌ها»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم عطیه دلاوری با عنوان «آنالیز و بهبود روش های مدیریت قطع باردر ریزشبکه‌ها» و به راهنمایی آقای دکتر محمد حسن مرادی در سه شنبه25/6/93 ساعت11 ،آمفی تئاتر دانشکده ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم عطیه دلاوری با عنوان «آنالیز و بهبود روش های مدیریت قطع باردر ریزشبکه‌ها» و به راهنمایی آقای دکتر محمد حسن مرادی در سه شنبه25/6/93 ساعت11 ،آمفی تئاتر دانشکده ارائه خواهد شد.
جهت مطالعه چکیده به لینک زیر مراجعه نمائید:

عطیه دلاوری