اساتید دانشکده

فریدون رضایی

فریدون رضایی

فریدون رضایی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مسعود بابایی مطالعه اثر سایش سطحی بر روی رفتار دینامیکی تراورس های بتنی پیش تنیده(B70) کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/27
احسان بیات بررسی اثر رطوبت در از بین رفتن چسبندگی در تیرهای بتن آرمه تقویت شده با CFRP کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
میثم برزگر تاثیر رده های مقاومتی بتن و میلگرد بر جنبه های اقتصادی اجرای ساختمان های منظم قاب خمشی بتن آرمه کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/02
جواد بنیاسی تحلیل بارافزون ساختمان های دارای قاب های فولادی و شاهتیرهای رابط بتن آرمه عمیق کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/04
صادق پوربهار تحلیل غیر خطی اتصالات گوشه تیر-ستون بتن مسلح دارای نقص لرزه ای به روش اجزای محدود کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
محمدرضا حق طلب جورقانی اثرات طول دهانه و ارتفاع سازه در ضریب رفتار ساختمان های بتنی با سقف دال مجوف (یوبوت) کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
محمد خاورزاده مطالعه رفتار غیر خطی قاب های بتنی با دیوار برشی فولادی با بازشوهای متعدد دایروی شکل کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
مهرداد شمیم تحلیل عددی و ارزیابی کرنش، خیز و ترک خوردگی در المان های خمشی بتنی با استفاده از تکنیک پردازش تصویر کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/04
منوچهر فتاحی تاثیر شرایط عمل آوری تسریع شده بر کیفیت و دوام بتن تراورس وخوردگی کابل پیش تنیدگی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
سیدمهدی فخردینی ارزیابی اثر نامنظمی پیچشی در خرابی پیش رونده سازه های بتن آرمه کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/23
سیدمحمد فرنام تحلیل غیرخطی مکانیک شکست تراورس بتنی پیش تنیده به روش های عددی و آزمایشگاهی دکتری دانلود 1396/04/27
محسن گیمدیل بررسی فرآیند ناشی از اتلاف تنش های پیش تنیدگی درسیستم های تولید تراورس راه آهن به روش پیوسته طویل کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/04
حمید مرتضایی طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد سازه های بتنی مقاوم در برابر زلزله دکتری دانلود 1396/11/04
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول مهندسی پل 2115065 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
پروژه سازه های بتن آرمه 2115028 1 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم دوم 1399
پروژه سازه های بتن آرمه 2115028 1 02 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم دوم 1399
روش اجزا محدود(سازه) 2115173 3 01 هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
سازه های بتن آرمه 1 2115027 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1400/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مکانیک شکست مهندسی سازه 2115310 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
نگهداری تعمیر و ترمیم سازه ها 2115134 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
اصول مهندسی پل 2115065 2 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1399/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
بتن پیش تنیده 2115411 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
پروژه سازه های بتن آرمه 2115028 1 02 هرهفته دو شنبه (19:00 - 20:00) نامشخص ترم اول 1399
پروژه سازه های بتن آرمه 2115028 1 01 هرهفته دو شنبه (18:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1399
تئوری الاستیسیته 2115180 3 01 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
سازه های بتن آرمه 2 2115068 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1399/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
نگهداری تعمیر و ترمیم سازه ها 2115134 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
اصول مهندسی پل 2115065 2 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
بتن پیش تنیده 2115290 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
پروژه سازه های بتن آرمه 2115028 1 02 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پروژه سازه های بتن آرمه 2115028 1 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم دوم 1398
روش اجزا محدود(سازه) 2115173 3 01 هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
سازه های بتن آرمه 2 2115068 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2