اساتید دانشکده

حسین ترابزاده خراسانی

حسین ترابزاده خراسانی

حسین ترابزاده خراسانی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالات



همایش ها




نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نادیا سبزی پرور بررسی خزش، جمع شدگی و مقاومت فشاری بتن بازیافتی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/07
نیکتا لقمانی تأثیر سبک دانه ها بر روی خزش، جمع شدگی و مقاومت فشاری بتن سبک توانمند کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/23
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیستم های اطلاعات مدیریت 2115452 3 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
کاربردهای سنجش از دور در زمین شناسی و پوشش گیاهی 2115463 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
فیزیک سنجش از دور 2115456 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج دو شنبه (17:00 - 18:00) 1398/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نقشه برداری 2115096 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 4 نتیجه