اساتید دانشکده

یوسف مظاهری رودبالی

یوسف مظاهری رودبالی

یوسف مظاهری رودبالی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
تأثیر پوشش نانوساختار CrAlN بر عملکرد الکترودهای مورد استفاده در جوشکاری مقاومتی نقطه ای ورق های فولادی گالوانیزه کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/06
تحولات ریزساختاری و خواص مکانیکی تیتانیوم خالص تجاری با عملیات ترمومکانیکی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/28
بررسی حساسیت به ترک انجمادی در جوشکاری لیزر پالسی Nd:YAG آلومینیوم 2024 با استفاده از سیم پر کن Al4043 کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/07
تحولات ریزساختاری و خواص مکانیکی فولادهای سه فازی با عملیات ترمومکانیکی کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/16
بررسی تأثیر ترکیب فلز جوش بر حساسیت به ترک ذوبی در آلیاژهای آلومینیوم کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
ارتباط معماری پوشش نانوساختار بر پایه تیتانیوم-کروم اعمال شده بر زیرلایه فولاد DF-2 به روش Arc PVD با رفتار مکانیکی و تریبولوژیکی آن کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/28
امید ایمان طلب بررسی رویین شدن مس خالص در محیط های قلیایی و تاثیر فرآیند نورد تجمعی (ARB) بر رفتار الکتروشیمیایی لایه رویین دکتری دانلود 1395/07/28
علیرضا انصاری بررسی رویین شدن تیتانیم خالص تجاری و تأثیر فرآیند نورد تجمعی (ARB) بر رفتار الکتروشیمیایی لایه رویین در محلول اسیدی کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/02
مهسا بحیرایی پوشش دهی کربن و سختکاری سطحی تیتانیم با فرآیند لیزر کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/08
امیر حسین جهان آرا تأثیر سیکل های مختلف عملیات ترمومکانیکی بر تحولات ریزساختاری و خواص مکانیکی فولادهای دوفازی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/14
رامین خاتمی تاثیر فرآیند نورد تجمعی (ARB) بر رفتار خورگی آلیاژ آلومینیم 2024 کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
عباس سراقی بررسی خواص مکانیکی اتصال های حاصل از فرایند FSW (جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی) بر روی آلیاژ آلومینیوم 7075 کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/04
مهرداد صلواتی جوشکاری فولاد زنگ نزن دوفازی 2205 توسط لیزر پالسیND:YAG کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/09
سیدامید گشتی بررسی رویین شدن آلیاژ آلومینیم 1050 و تأثیر فرآیند نورد تجمعی (ARB) بر رفتار الکتروشیمیایی لایه رویین دکتری دانلود 1394/10/16
علی اصغر منوچهریان تولید و مشخصه یابی کامپوزیت سطحی A356-Ti3AlC2 به روش فراوری اصطکاکی اغتشاشی (FSP) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
حسین نادری سهامی ضمیر اثر درصد چرخه کار بر خواص مکانیکی و سایشی پوشش‏های نانوساختار نیتریدی اعمال‏شده به روش قوس کاتدی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/13
سعید وفاییان تاثیر ریزدانه سازی بر رفتار الکتروشیمیایی فولاد زنگ نزن 430 تولید شده با فرایند نورد سرد دکتری دانلود 1395/02/29
مسلم ولایی طالع جوشکاری مقاومتی نقطه ای ورق های فولادی گالوانیزه با استفاده از الکترودهای نانو کامپوزیتی زمینه مسی کارشناسی ارشد دانلود 1397/09/13
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تئوری نابجایی 2118219 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
مکانیزم مقاوم شدن 2118195 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
آزمایشگاه روشهای پیشرفته مطالعه مواد 2118159 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
اصول شکل دهی مواد 1 2118087 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
خواص مکانیکی مواد 1 2118024 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
تئوری نابجایی 2118219 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
خواص مکانیکی مواد 2 2118102 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مکانیک مواد 2118074 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 8 نتیجه
از 1