فرم‌های تحصیلات تکمیلی

17 Mar 2014
کد خبر : 5363442
تعداد بازدید : 40

  آدرس ایمیل آموزش دانشکده (برای ارسال یا دریافت مدارک مورد نیاز ) :

eng.edu.dabir@basu.ac.ir

 

فرم‌های عمومی

 

 

1 ► فرم مجوز حضور دانشجو خارج از ساعات اداری

 

2 ► فرم الکترونیکی اطلاعات پایان نامه جهت بارگذاری در وب سایت دانشکده
 

3► فرم الکترونیکی اطلاعات سمینار دانشجویان جهت بارگذاری در وب سایت دانشکده

 

4 ► فرم درخواست صدور معرفینامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی به سایر

سازمان‌ها (برای امور پژوهشی)

 

5 ► فرم درخواست انصراف از تحصیل

 

6 فرم مجوز تردد

 

 

فرم‌های تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری)

 

 

1 ► نحوه تکمیل فرم مشخصات دفاع در گلستان

 

2 ► فرم های تصویب پروپوزال
 

3 ► فرم تایید اصلاح پایان نامه

 

4 ► فرمت پایان نامه

 

5 ► نحوه درست کردن cd

 

6 ► فرم های صورتجلسه دفاع

 

 

 

فرم‌های تحصیلات تکمیلی ( دکتری)

 

 

1 ► فرم پیشرفت تحصیلی(دانشجویان دکتری)

 

2 ► فرم پژوهانه دانشجویان دکتری

 

3 ► صورتجلسه پیش دفاع رساله دکتری

 

4 ► گواهی تصویب پیشنهاد رساله دکتری

 

5 ► فرم انتخاب استاد راهنما جهت رساله دکتری 

 

6 ► فرم تعهدنامه اصالت اثر(دکتری)

 

7 فرم تائیدیه جهت ارائه رساله دکتری

 

 8 ► فرم درخواست طرح در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه 

 مخصوص دانشجویان دوره دکتری تخصصی

 

9 ► فرم اعلام بسندگی زبان خارجی دانشجویان دوره دکتری تخصصی


10کاربرگ مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجویان دکتری متقاضی استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور  (فرم 101)

 

11کاربرگ مشخصات دانشجو- مربوط به دانشجویان دکتری متقاضی استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی در خارج از کشور (فرم 102)

 

12فرم تعهد دانشجو- مربوط به دانشجویان دکتری متقاضی استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی در خارج از کشور   (فرم 103)

 

13فرم پذیرش مقاله و تمدید مدت فرصت تحقیقاتی   (فرم 104)