اساتید دانشکده

عباس فدائی

عباس فدائی

عباس فدائی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
تحقیق تجربی و مدل سازی عددی خستگی چرخه پایین در اتصال با جوش نقطه ای و چسب کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
فرامرز فرح افشان مطالعه ی عددی و تجربی فرایند اکستروژن مارپیچی در کانال های مساوی زاویه دار کارشناسی ارشد 1393/07/06
فرامرز فرح افشان مطالعه ی عددی و تجربی فرایند اکستروژن مارپیچی در کانال های مساوی زاویه دار کارشناسی ارشد 1393/07/06
علیرضا یاری تحقیق تجربی و مدل سازی عددی استحکام در اتصال با جوش نقطه ای و چسب کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/29
علی امینی رحمان اثر هندسه ابزار بر تنش های پسماند در شافت های ماشین کاری شده ازجنس فولاد نرم و پیش بینی به روش شبکه عصبی کارشناسی ارشد 1393/11/27
انت بت خودو تاثیر روش سنگ زنی مته ای بر استحکام خستگی اتصالات جوش کاری شده لب به لب فولادی کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/10
مصطفی جلالی زاده تاثیر روش ذوب مجدد جوش توسط جوش کاری با گاز محافظ و الکترود تنگستنی بر استحکام خستگی اتصالات جوش کاری شده لب به لب فولادی کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/19
امیرحسین حکمتیان تاثیر روش ساچمه زنی بر استحکام خستگی اتصالات جوش کاری شده لب به لب کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
هادی حنیف نژاد تحلیل اجزاء محدود مقاومت کششی و رشد ترک در اتصالات ییچ با گشتاورها محکم کردن مختلف کارشناسی ارشد 1393/07/09
حسین رسولی مطالعه ی تجربی رفتار خستگی نمونه های آلومینیومی غیر مشابه جوشکاری شده به روش اصطکاکی اغتشاشی بر اساس روش تاگوچی کارشناسی ارشد دانلود 1397/03/23
وحید زارعی مطالعه‎ی تجربی مقدار تنش پسماند در نمونه‎های آلومینیومی غیر مشابه جوش‎کاری شده به روش اصطکاکی اغتشاشی بر اساس روش تاگوچی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/08
داود زرینی تحقیق تجربی و مدل سازی عددی خستگی چرخه پایین در اتصال با جوش نقطه ای و چسب کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
میثم سوری اثر سرعت های یپیشروی و برشی مختلف بر تنش های پسماند در شافت های ماشین کاری شده ازجنس فولاد نرم و پیش بینی به روش شبکه عصبی کارشناسی ارشد 1393/11/27
فرامرز فرح افشان مطالعه ی عددی و تجربی فرایند اکستروژن مارپیچی در کانال های مساوی زاویه دار کارشناسی 1393/07/06
فرامرز فرح افشان مطالعه ی عددی و تجربی فرایند اکستروژن مارپیچی در کانال های مساوی زاویه دار کارشناسی ارشد 1393/07/06
فرامرز فرح افشان مطالعه ی عددی و تجربی فرایند اکستروژن مارپیچی در کانال های مساوی زاویه دار کارشناسی 1393/07/06
فرامرز فرح افشان مطالعه ی عددی و تجربی فرایند اکستروژن مارپیچی در کانال های مساوی زاویه دار کارشناسی ارشد 1393/07/06
فرامرز فرح افشان مطالعه ی عددی و تجربی فرایند اکستروژن مارپیچی در کانال های مساوی زاویه دار کارشناسی 1393/07/06
فرامرز فرح افشان مطالعه ی عددی و تجربی فرایند اکستروژن مارپیچی در کانال های مساوی زاویه دار کارشناسی ارشد 1393/07/06
فرامرز فرح افشان مطالعه ی عددی و تجربی فرایند اکستروژن مارپیچی در کانال های مساوی زاویه دار کارشناسی ارشد 1393/07/06
فرامرز فرح افشان مطالعه ی عددی و تجربی فرایند اکستروژن مارپیچی در کانال های مساوی زاویه دار کارشناسی ارشد 1393/07/06
اکرم قربانی اثر ذوب مجدد پلاسما بر استحکام خستگی قطعات جوشکاری شده لب به لب فولادی کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/19
مسعود قنبرزاده چالشتری مطالعه تجربی اثر پارامترهای فرایند بر توزیع تنش های پسماند در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژهای آلومینیوم غیر همجنس کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/28
محمد معین اثرات بریس جدید مچ پا بر فعالیت الکترومایوگرافی منتخبی از عضلات مچ پا حین پرش-فرود در افراد دچار ناپایداری مزمن مچ پا در مقایسه با گروه کنترل کارشناسی ارشد 1397/08/10
رضا نادری قمی تحلیل خستگی و گسیختگی در میله کششی سیستم فرمان خودرو پژو 405 کارشناسی ارشد 1393/11/26
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضیات پیشرفته 1 2117111 3 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) 1400/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
ریاضیات مهندسی 2117012 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1400/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
روشهای طراحی مهندسی 2117053 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
یاتاقان و روغنکاری 2117051 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
ریاضیات مهندسی 2117012 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1400/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
ریاضی مهندسی 2118001 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
طراحی مهندسی پیشرفته 2117386 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:00) 1400/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
ریاضیات پیشرفته 1 2117111 3 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) 1399/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
ریاضیات مهندسی 2117012 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1399/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
روشهای طراحی مهندسی 2117053 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
یاتاقان و روغنکاری 2117051 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
یاتاقان و روغنکاری 2117077 2 01 نامشخص 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
ریاضیات مهندسی 2117012 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
ریاضی مهندسی 2118001 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
طراحی مهندسی پیشرفته 2117389 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
طراحی مهندسی پیشرفته 2117386 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ریاضیات پیشرفته 1 2117111 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:00) 1398/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
ریاضیات پیشرفته1 2117403 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
ریاضیات مهندسی 2117012 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
روشهای طراحی مهندسی 2117053 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2