اساتید دانشکده

غلامحسین مجذوبی

غلامحسین مجذوبی

غلامحسین مجذوبی   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
پاینده پیمان جواد تعیین خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های پلی پروپیلن/خاک رس و پلی پروپیلن/کربنات کلسیم تحت بارگذاری ضربه ای و سیکلی دکتری دانلود 1395/04/27
پرویز اژدرزاده تخمین عمر خستگی سایشی محوری در دمای بالا کارشناسی ارشد 1394/11/25
وحید اقاحسینعلی شیرازی بررسی مقایسه ای بین روش های آزمایش مواد در نرخ کرنش بالا کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/03
مجید باجلان یک مطالعه تجربی بر روی محل جوانه زنی ترک و انتشار آن و بهبود عمر در خستگی سایشی کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/26
عاطفه حسنی تحلیل تجربی و عددی ارتعاشات ورق های مستطیل شکل کامپوزیتی الیاف فلز کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/09
کاوه رحمانی بررسی خواص مکانیکی نانو کامپوزیت پایه منیزیم ساخته شده به روش فشرده سازی پودر دکتری دانلود 1397/07/04
سیدمجید رهکوی مطالعه خواص مکانیکی ورق های سمبه زنی شده در دما و نرخ های کرنش متفاوت کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/27
نیلوفر زارع بررسی تجربی و عددی معادل حالات دینامیکی در مواد پلیمری کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
شهاب الدین زارعی بررسی انفجار مخلوط هوا-متان به عنوان نیروی پیشران در تفنگ های گازی و تأثیرات آن بر روی سرعت پیستون و پرتابه کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/29
فرج الله زارع جونقانی بررسی اثر غلتک‎زنی عمیق بر عمر خستگی سایشی در خمش دورانی کارشناسی ارشد 1393/06/16
زهره شیرازی ارزیابی قابلیت دستگاه آزمایش گوه پرتابی برای ضبط منحنی تنش- کرنش کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/08
فرشاد عباسی تخمین عمر خستگی سایشی تحت بار تماسی نوسانی با استفاده از تئوری فاصله بحرانی دکتری دانلود 1396/07/04
امیر عطریان افیانی ساخت نانوکامپوزیت پایه آلومینیوم سری 7000 به روش فشرده سازی پودر و مشخصه یابی خواص مکانیکی آن دکتری 1393/07/06
فرزاد فریبا ارائه روش های نوین در اصلاح منحنی های تنش-کرنش دکتری 1393/10/21
محمدحسین قایدرحمتی بررسی اثر پارامترهای مختلف بر عملکرد یک تفنگ گازی دومرحله ای کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/30
محمد کشفی بررسی خواص مکانیکی و خرابی در ورق های فلزی الیافی با استفاده از شبیه سازی و آزمایش دکتری دانلود 1396/10/26
جمال محمدی بررسی نرخ کرنش و دما بر سختی مواد کارشناسی ارشد 1393/02/29
فایزه محمدظاهری مطالعه عددی و تجربی رفتار دینامیکی کامپوزیت پلیمری کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/25
سعید مرادی بررسی مکـانیکی و متالوژیکی رفتـار شکست و بالستیک ورق فــولادی HSLA-100 در دماهای محیط تا زیر صفر با نرخهای کرنش متفاوت کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
حمید مرشدی مطالعه تجربی خواص محافظ های لایه ای (FML) تحت ضربات سرعت بالا با استفاده از تغییر چیدمان لایه ها کارشناسی ارشد 1394/03/25
هاشم میکاییلی اثر تنش پسماند بر نمودار تنش-کرنش بدست آمده ازمیله ی هاپکینسون کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/20
هاشم میکاییلی اثر تنشهای پسماند بر نمودار بدست آمده از میله هاپکینسون کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/16
وحید ملک زاده تاثیر دما بر خمش صفحه ای پروفیل های نبشی، ناودانی و تسمه از جنس آلومینیوم، مس یا آهن کارشناسی ارشد دانلود 1399/02/31
حسین ملک محمدی مطالعه رفتار مکانیکی و بالستیک نانوکامپوزیتهای پلی کربنات- نانو رس/ گرافن دکتری دانلود 1398/06/31
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اجزا محدود2 طراحی کاربردی 2117338 3 01 | هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) 1401/10/17 (14:00 - 16:00)
محاسبات عددی پیشرفته 2117113 3 01 | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1401/10/27 (08:30 - 10:30)
مقاومت مصالح 3 2117052 3 01 | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1401/10/26 (08:30 - 10:30)
روش اجزا محدود(1) 2117120 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) 1401/03/21 (14:00 - 16:00)
اجزا محدود2 طراحی کاربردی 2117338 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00)
محاسبات عددی پیشرفته 2117113 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) 1400/10/27 (08:30 - 10:30)
روش اجزا محدود(1) 2117120 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00)
مباحث منتخب در جامدات 2117311 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1400/04/01 (10:00 - 12:00)
اجزا محدود2 طراحی کاربردی 2117338 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00)
محاسبات عددی پیشرفته 2117113 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1399/10/29 (08:30 - 10:30)
روش اجزا محدود(1) 2117120 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00)
مباحث منتخب در طراحی 2117149 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1399/03/25 (10:00 - 12:00)
مباحث منتخب در طراحی جامدات 2117357 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1399/03/25 (10:00 - 12:00)
روش اجزا محدود 2 2117246 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00)
محاسبات عددی پیشرفته 2117113 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30)
روش اجزا محدود 2 2117246 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1397/10/15 (14:00 - 16:00)
محاسبات عددی پیشرفته 2117113 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) 1397/10/15 (10:00 - 12:00)
نمایش 17 نتیجه
از 1