اساتید دانشکده

محرم منصوری زاده

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
تشخیص تعامل انسان در ویدیو با استفاده از شبکه های عصبی عمیق دکتری دانلود 1398/04/30
شمارش، کلاس بندی و تشخیص سرعت وسایل نقلیه عبوری از یک محور مبتنی بر پردازش تصاویر ویدئویی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/04
دانیال ابراهیم زاده برچسب گذاری تصاویر با استفاده از شبکه مولد رقابتی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
مه لقا افراسیابی تشخیص تعامل انسان در ویدیو با استفاده از شبکه های عصبی عمیق دکتری دانلود 1398/04/30
مهرداد باقری برچسب گذاری تصاویر بدون نمونه آموزشی با کمک شبکه های عصبی بازگشتی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/17
منوچهر برقراری تشخیص موجودیت های هم مرجع با استفاده از شبکه های عصبی عمیق کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
آرام حسینی جمع آوری داده با چاهک متحرک در شبکه های حسگر بی سیم کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/10
مینا حمیدی تشخیص احساس از روی گفتار پیوسته فارسی کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/12
بهنام ختن لو کلاسه بندی تصاویر اثرانگشت با استفاده از ویژگی های سطح پایین تصویر کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
شکوفه دشتبانی ساخت پیکره ی متنی فارسی حوزه ی فاوا کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/23
مصطفی راستگو بررسی جامع قابلیت برازش مدل های مختلف منحنی توزیع اندازه ذرات خاک و منحنی مشخصه آب خاک بر داده های تجربی در کلاس های بافتی متفاوت کارشناسی ارشد 1392/07/09
مجید رفیعی پاسخ به پرسش های مطرح شده از تصاویر به کمک تکنیک های یادگیری عمیق کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
سپیده زارعی روشی انرژی آگاه برای مهندسی ترافیک درون دامنه ای به کمک روش های اکتشافی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
امیرحسین زند کاوش زمانی موضوع با استفاده از روش FCA کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
مهنوش زندی رتبه بندی صفحات وب در جستجوی مفهومی به کمک روابط ساختاری و معنایی بین مفاهیم کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/19
فاطمه سبحانی منش تولید ویدیو از تصاویر با استفاده از شبکه مولد رقابتی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
حسین سبزیانی استخراج خودکار رده بندی مفاهیم از متون بدون ساختار با استفاده از روش های هوشمند پردازش متن کارشناسی ارشد دانلود 1392/08/11
حسن شاه محمدی تشخیص نقل به مضمون با استفاده از تکنیک های یادگیری عمیق کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/30
مایده شیخ حسنی نظرکاوی جنبه گرا به کمک استخراج روابط معنایی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/20
مجتبی شریفی نیا طراحی نرم افزار جیره نویسی گاوهای شیری کارشناسی ارشد 1396/04/28
مجتبی صباحی عزیز روشی انرژی آگاه برای مهندسی ترافیک درون دامنه ای به کمک روش های هوش محاسباتی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
زهرا طاهری تشخیص تقلب متون علمی به کمک روابط معنایی و ساختاری کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/18
علیرضا طاهری طجر شمارش، کلاس بندی و تشخیص سرعت وسایل نقلیه عبوری از یک محور مبتنی بر پردازش تصاویر ویدئویی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/04
شیوا طینه زاده روشی برای بهینه سازی برنامه ریزی تخصیص منابع در رایانش ابری کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/27
فریدون علینقی ها کاهش نویز و بهسازی گفتار با استفاده از اطلاعات زبانی و مشخصات گوینده کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
سعید قادری پیراقوم تشخیص ناهنجاریها در شبکه های اجتماعی با استفاده از تکنیک های مبتنی بر گراف کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/28
مجید کامران نژاد فهم سؤال در سیستم­های پرسش و پاسخ با یادگیری عمیق کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/30
مجتبی کردابادی ارائه یک روش ترکیبی و نیمه نظارتی مبتنی بر گراف برای برچسب زنی خودکار تصاویر کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/14
محمدحسن مجتهدسلیمانی شناسایی و دسته‎بندی ترافیک رمز شده TOR به کمک روش‎های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
محمدهادی محمدی تشخیص سرقت ادبی از نوع نقل به مضمون کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
اکبر مقیمیان بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا با استفاده از مدل کیسه ای از واژگان چند سطحی کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/02
نرگس نعمتی فرد استخراج اطلاعات از متن نظرآنلاین کاربران به کمک مدل سازی موضوعی کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/23
حسین نوری فراهم آوری امکان پشتیبانی از کیفیت سرویس در لایه دسترسی به رسانه شبکه های حسگر بیسیم مبتنی بر استاندارد IEEE 802.15.4 کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/29
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شبکه های عصبی 2116181 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مباحث ویژه 1 در هوش مصنوعی 2116289 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
مبانی بازیابی اطلاعات و جستجوی وب(سیستم های اطلاعاتی) 2116147 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1400/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
یادگیری ماشین 2116184 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
ساختمان های داده 2116063 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1399/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
فهم زبان 2116263 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
مبانی داده کاوی(سیستم های اطلاعاتی) 2116146 3 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (19:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 19:00) 1399/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
شبکه های عصبی 2116181 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
طراحی الگوریتم ها 2116071 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مباحث ویژه 1 در هوش مصنوعی 2116289 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
یادگیری ماشین 2116184 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
ساختمان های داده 2116063 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
فهم زبان 2116263 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/15 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
یادگیری ماشین 2116184 3 01 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/15 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
سیستم های توزیع شده 2116251 3 01 هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 15 نتیجه
از 1