اساتید دانشکده

امیره نوربخش

امیره نوربخش

امیره نوربخش   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی انتقال حرارت جابجایی طبیعی در نانو سیالات ویسکوپلاستیک- مدل کسون در محفظه مربعی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/26
شبیه سازی سه بعدی حباب روی یک سطح شیب دار با در نظر گرفتن جاذبه کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/28
عباس عینی شبیه سازی سه بعدی حباب روی یک سطح شیب دار با در نظر گرفتن جاذبه کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/28
عباس عینی شبیه سازی سه بعدی حباب روی یک سطح شیب دار با در نظر گرفتن جاذبه کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/28
سوزان پیری شبیه سازی عددی تغییر شکل یک قطره درون لایه مرزی و بررسی نسبت ویسکوزیته آن کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
صادق جهان تیغی بررسی اثرخنک کاری دقیق روی پدیده جوشش در موتور ملی و بهبود هندسهاز طریق اجرای طرح های مختلف خنک کننده کارشناسی ارشد دانلود 1395/02/29
وحید جوزایی توسعه روش SPH سه مرحله ای صریح برای مدل سازی سیالات غیرنیوتنی کارشناسی ارشد دانلود 1396/02/20
مهرداد زکی زاده شبستری شبیه سازی عددی حباب در جریان ترکیبی برشی و پوآسوی با عدد رینولدز محدود در حالت سه بعدی کارشناسی ارشد دانلود 1394/08/30
امیر سالاری خیبر بررسی انتقال حرارت جابجایی طبیعی در نانو سیالات ویسکوپلاستیک- مدل کسون در محفظه مربعی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/26
ناصر سرایی شبیه سازی برخورد قطرات بین دو صفحه متحرک مختلفالجهت کارشناسی ارشد دانلود 1398/09/27
عباس عینی شبیه سازی سه بعدی حباب روی یک سطح شیب دار با در نظر گرفتن جاذبه کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/28
عباس عینی شبیه سازی سه بعدی حباب روی یک سطح شیب دار با در نظر گرفتن جاذبه کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/28
مجید کوهینی تفرشی شبیه سازی جریان ماسه به روش هیدرودینامیک ذرات هموار با تراکم پذیری اندک (WCSPH) کارشناسی ارشد دانلود 1396/02/12
حامد معصومی جریان آرام جابجایی طبیعی سیال بینگهام، بین دو استوانه ی هم مرکز کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/24
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آز- ترمودینامیک 2117025 1 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1400
آز- ترمودینامیک 2117025 1 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1400
انتقال حرارت تشعشع 2117182 3 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
انتقال حرارت تشعشع تبدیل انرژی 2117287 3 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
ترمودینامیک 1 2117023 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) 1400/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
مکانیک سیالات 2 2117027 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
آز- ترمودینامیک 2117025 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1399
آز- ترمودینامیک 2117025 1 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1399
آز- ترمودینامیک 2117025 1 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1399
ترمودینامیک 2 2117024 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1400/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مکانیک سیالات 2 2117027 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
آز- ترمودینامیک 2117025 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1399
ترمودینامیک 1 2117023 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
مکانیک سیالات 2 2117027 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
ترمودینامیک 1 2117023 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
ترمودینامیک 2 2117024 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مکانیک سیالات 2 2117027 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ترمودینامیک 1 2117023 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مکانیک سیالات 1 2117026 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 19 نتیجه
از 1