اساتید دانشکده

علیرضا شوشتری

علیرضا شوشتری

علیرضا شوشتری   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
تحلیل تجربی و عددی ارتعاشات ورق های مستطیل شکل کامپوزیتی الیاف فلز کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/09
وحید عطابخشیان تحلیل ارتعاشات غیرخطی و پایداری استوانه هوشمند الکترومکانیکی حاوی جریان سیال دکتری دانلود 1397/11/24
وحید عطابخشیان تحلیل ارتعاشات غیرخطی و پایداری استوانه هوشمند الکترومکانیکی حاوی جریان سیال دکتری دانلود 1397/11/24
صمد آسپار تحلیل ارتعاشات غیرخطی پوسته های استوانه ای کامپوزیتی متقارن چندلایه الیاف-فلز، براساس نظریه دانل کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
حمید اسفندیاری تعیین ضرایب سختی ومیرایی دسته موتور لاستیکی خودرو سواری به روش جداسازی دینامیکی و بهینه سازی ابعادی آن مطالعه موردی :موتور ملّی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
حسن اصالت مدلسازی تحلیلی برای برداشت انرژی از ارتعاشات جانبی سیستم های دوار به وسیله مکانیزم الکترومغناطیس کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/25
الهه باقری می آبادی تحلیل ارتعاشات غیر خطی طولی اتصالات آکاریونی بر اساس تیوری تیر اویلر برنولی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
فرزاد تتر تنش گیری در قطعات با استفاده از ارتعاش کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
سعیده چمن میمندی کنترل ارتعاشات غیر خطی صفحات با استفاده از مواد هوشمند و رویکرد پس خور بهبود یافته اصلاح مثبت کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
عاطفه حسنی تحلیل تجربی و عددی ارتعاشات ورق های مستطیل شکل کامپوزیتی الیاف فلز کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/09
عدنان خلفی تحلیل ارتعاشات رشته حفاری تحت تحریک نیروهای ناشی از برخوردمته وسازند کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/14
سهیل رضوی تحلیل ارتعاشات غیر خطی سازه های هوشمند مگنتو- الکترو- الاستیک دکتری دانلود 1395/03/11
سیدحسین رضویان بررسی تاثیر اندازه یک عیب گسترده در رینگ واشر هوزینگ یک بلبیرینگ کف گرد تک ردیفه بر پاسخ ارتعاشی آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
سعید شبانپور ارتعاشات غیرخطیِ صفحه ی چندلایه ی مگنتو-الکترو-الاستیکِ مستطیل شکل، براساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه ی سوم. کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/25
حامد شرکایی بهینه سازی برداشت انرژی با استفاده از ارتعاشات غیر خطی ورق های هوشمند مگنتو الکترو الاستیک دکتری دانلود 1397/09/20
وحید عطابخشیان تحلیل ارتعاشات غیرخطی و پایداری استوانه هوشمند الکترومکانیکی حاوی جریان سیال دکتری دانلود 1397/11/24
وحید عطابخشیان تحلیل ارتعاشات غیرخطی و پایداری استوانه هوشمند الکترومکانیکی حاوی جریان سیال دکتری دانلود 1397/11/24
وحید عطابخشیان تحلیل ارتعاشات غیرخطی و پایداری استوانه هوشمند الکترومکانیکی حاوی جریان سیال دکتری دانلود 1397/11/24
وحید عطابخشیان تحلیل ارتعاشات غیرخطی و پایداری استوانه هوشمند الکترومکانیکی حاوی جریان سیال دکتری دانلود 1397/11/24
وحید عطابخشیان تحلیل ارتعاشات غیرخطی و پایداری استوانه هوشمند الکترومکانیکی حاوی جریان سیال دکتری دانلود 1397/11/24
وحید عطابخشیان تحلیل ارتعاشات غیرخطی و پایداری استوانه هوشمند الکترومکانیکی حاوی جریان سیال دکتری دانلود 1397/11/24
وحید عطابخشیان تحلیل ارتعاشات غیرخطی و پایداری استوانه هوشمند الکترومکانیکی حاوی جریان سیال دکتری دانلود 1397/11/24
وحید عطابخشیان تحلیل ارتعاشات غیرخطی و پایداری استوانه هوشمند الکترومکانیکی حاوی جریان سیال دکتری دانلود 1397/11/24
لیلا میرزایی ناصریه بررسی کنترل ارتعاشات غیرخطی تیر اویلر- برنولی با استفاده از جاذب ارتعاشات غیرخطی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
علیرضا معصومی تحلیل ارتعاشات غیرخطی صفحات کامپوزیتی فیبر کربن/ اپوکسی ویسکوالاستیک با درنظر گرفتن اثرات عیب لایه لایه شدن کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/15
رامین منتشلو ارتعاشات غیر خطی ورق مدرج تابعی مگنتو الکترو الاستیک مستطیلی شکل بر اساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه سوم کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/26
شیوا وثوقی بانه تحلیل ارتعاشات عرضی میکروتیر یک سر گیردار ویسکو الاستیک تقویت شده با نانو لوله کربنی کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/02
محمدحسین ولایت پرورده آنالیز عددی و تجربی اثر ترک بر خواص ارتعاشی لوله های فولادی تقویت شده با کامپوزیت های الیاف کربن – شیشه کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/04
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارتعاشات اتفاقی 2117143 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
ارتعاشات اتفاقی طراحی کاربردی 2117322 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
طراحی اجزا 2 2117083 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1400/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
ارتعاشات پیشرفته (ممتد) 2117142 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1400/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
ارتعاشات سیستمهای ممتد طراحی کاربردی 2117332 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1400/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
دینامیک ماشین 2117034 3 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1400/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
طراحی اجزا 2 2117083 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1400/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
ارتعاشات اتفاقی 2117143 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
ارتعاشات اتفاقی طراحی کاربردی 2117322 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
دینامیک 2117018 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
طراحی اجزا 2 2117083 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1399/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
ارتعاشات پیشرفته طراحی کاربردی 2117331 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ارتعاشات پیشرفته (ممتد) 2117142 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ارتعاشات سیستمهای ممتد طراحی کاربردی 2117332 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ارتعاشات غیرخطی 2117141 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
دینامیک ماشین 2117034 3 03 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
طراحی اجزا 2 2117083 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
ارتعاشات اتفاقی 2117143 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) 1398/10/18 (10:00 - 12:30) ترم اول 1398
ارتعاشات اتفاقی طراحی کاربردی 2117322 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) 1398/10/18 (10:00 - 12:30) ترم اول 1398
دینامیک 2117018 4 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2