آزمایشگاه تحقیقاتی ژئوتکنیک

آزمایشگاه تحقیقاتی ژئوتکنیکآزمایشگاه تحقیقاتی ژئوتکنیک


گروه آموزشی: مهندسی عمران
نام آزمایشگاه: آزمايشگاه تحقيقاتي ژئوتكنيك
نام سرپرست: دکتر مهدی اثنی‌عشری
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 081-38292505
تلفن داخلی: 253
پست الکترونیک: esna_ashari@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: مهندس فریدون کرمی
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: 1- آزمایش سه محوری استاتیکی 2- برش مستقیم 3- تک محوری 4- CBR (آزمایش نسبت باربری کایفرنیا)