« بازگشت

آذر بنفشی

آذر بنفشی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشکده­ی مهندسی

گروه مهندسی مکانیک

 

پایان­نامه:

برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی

عنوان:

مطالعه تجربی و عددی آزمایش سنبه برشی

استاد راهنما:

دکتر فرامرز فرشته­صنیعی

اساتید داور:

دکتر غلامحسین مجذوبی

دکتر علی علوی نیا

پژوهشگر:

آذر بنفشی

دوشنبه 22/2/93، ساعت 15:30

 آمفی تئاتر دانشکده مهندسی

چکیده:
دانستن رفتار مکانیکی مواد مختلف از اهمیت بسیاری برخوردار است. برای استفاده از مواد در صنایع مختلف باید نحوه رفتار مکانیکی آن­ها در اثر اعمال نیرو را دانست. برای دستیابی به رفتار مکانیکی مواد، آزمایش­های مختلفی ابداع و نتایج آن برای مواد گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله این آزمایش­ها می­توان به آزمایش­های کشش و فشار اشاره نمود. در این تحقیق از روش به نسبت جدید آزمایش سنبه برشی، برای یافتن خواص مکانیکی آلیاژ ریخته­گری AZ80 منیزیم در دو دمای  اتاق و  ºC 250 استفاده شده است. همچنین به بررسی اثر پارامتر­های فرایند مانند قطر قالب، ضخامت نمونه، لقی سنبه و قالب بر نتایج این آزمایش پرداخته شده است. برای رسیدن به این هدف، در ابتدا برای هندسه­های مختلف فرایند (27 حالت)، شبیه­سازی با نرم­افزار اجزاء محدود Deform ، در دمای اتاق انجام شده است و نتایج حاصل از شبیه­سازی به صورت نمودار­های مقایسه­ای آورده شده است. علاوه بر شبیه­سازی، آزمایش­های سنبه برشی، کشش و فشار در دو دمای اتاق و ºC 250  انجام شده است. با استفاده از رابطه مور-کولمب و نتایج حاصل از شبیه­سازی، ترکیب­های بهینه برای دو حالت دمایی ارائه شده است. همچنین برای ترکیب­های بهینه ضرایب تبدیل آزمایش سنبه برشی به آزمایش­های کشش و فشار به­دست آمده است.

واژه‌های کلیدی: آزمایش سنبه برشی، آزمایش کشش، آزمایش فشار، آلیاژ منیزیم AZ80