« بازگشت

بازنشستگی همکار دانشکده

بازنشستگی همکار دانشکده


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جناب آقای حمیدرضا محمدی صدق امین‌اموال محترم دانشکده مهندسی بعد از 30 سال خدمت صادقانه به مقام بازنشستگی نائل گردیدند. دانشکده مهندسی با قدردانی بابات زحماتی که طی سالهای خدمت متحمل شده‌اند، آرزوی توفیق روز افزون را برای ایشان دارد.

جناب آقای حمیدرضا محمدی صدق امین‌اموال محترم دانشکده مهندسی بعد از 30 سال خدمت صادقانه به مقام بازنشستگی نائل گردیدند. دانشکده مهندسی با قدردانی بابات زحماتی که طی سالهای خدمت متحمل شده‌اند، آرزوی توفیق روز افزون را برای ایشان دارد.