تفاهم نامه جدید فیما بین دانشگاه بوعلی سینا و پژوهشگاه صنعت نفت

تفاهم نامه جدید فیما بین دانشگاه بوعلی سینا و پژوهشگاه صنعت نفت


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

تفاهم نامه جدید فیما بین دانشگاه بوعلی سینا و پژوهشگاه صنعت نفت که برای برآورده شدن نیازهای طرفین در زمینه های تحصبلات تکمیلی منعقد گردیده است جهت استفاده در لینک پیوست قابل دانلود است.

تفاهم نامه جدید فیما بین دانشگاه بوعلی سینا و پژوهشگاه صنعت نفت که برای برآورده شدن نیازهای طرفین در زمینه های تحصبلات تکمیلی منعقد گردیده است جهت استفاده در لینک پیوست قابل دانلود است.