تفاهم نامه همکاری بین دو وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص طرح فرصت مطالعاتی

تفاهم نامه همکاری بین دو وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص طرح فرصت مطالعاتی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با عنایت به امضای تفاهم نامه بین دو وزرات علوم ، تحقیقات و فناوری و صنعت، معدن و تجارت، در خصوص طرح فرصت مطالعاتی ، فهرست پنجم طرح پسا دکتری اعلام شده در فایل پیوست قابل مشاهده می باشد.

با عنایت به امضای تفاهم نامه بین دو وزرات علوم ، تحقیقات و فناوری و صنعت، معدن و تجارت، در خصوص طرح فرصت مطالعاتی ، فهرست پنجم طرح پسا دکتری اعلام شده در فایل پیوست قابل مشاهده می باشد.جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی https://industry.msrt.ir/fa مراجعه فرمایید.

/_JRS/Files/News/2-2.jpg