حسین امیری

حسین امیری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق گرایش قدرت

 

عنوان:

 

پخش بار اقتصادي دینامیکی در سیستم­هاي قدرت با در نظر گرفتن

 پاسخ­گویی بار و میزان آلودگی

 

استاد راهنما:

دکتر علیرضا حاتمی

دکتر علی دیهیمی

 

اساتيد داور:

دكتر سهیل گنجه­فر

دكتر محمد حسن مرادی

 

نگارش:

حسین امیری

 

 

تاریخ دفاع:

 

شنبه 19 دی 1394، ساعت12

           چكيده:

یکی از مباحث مهم در زمینه­ی مدیریت تولید و بهره­برداری سیستم­های قدرت، پخش بار اقتصادی می­باشد. در صورتی که مساله براي چندین بازه­ي زمانی مورد بررسی قرار گیرد و به علاوه آلودگی و هزینه­ی متناظر با آن نیز در تابع هدف گنجانده شود، مساله­ي تشکیل شده پخش بار اقتصادي دینامیکی نامیده می­شود. از آنجا که تابع هدف و قیود در مساله­ي مذکور یک مساله­ي غیر خطی پیچیده می­باشد، اغلب تحقیقات صورت گرفته در این زمینه، بر استفاده از روش­هاي فرا ابتکاري متمرکز شده است. همچنین در سال­های اخیر، استفاده از انرژی­های تجدیدپذیر به ویژه­ انرژی باد، به دلیل هزینه­ی پایین تولید توان و عدم آلایندگی، گسترش زیادی یافته است. در مساله­ي پخش بار اقتصادي می­توان به جاي حداقل کردن هزینه­ي تامین بار، منفعت بازیگران بازار را حداکثر کرد که در این صورت مساله را پخش­بار اقتصادی بر پایه­ی پیشنهادات می­نامند. به علاوه می­توان از پاسخ­گویی بار بهره گرفت و به جاي استفاده از تولید، از بارهاي منعطف نیز براي تنظیم توان تولیدي و مصرفی استفاده کرد. در این پایان­نامه مساله­ی پخش­بار اقتصادی دینامیکی بر پایه­ی پیشنهادات با مشارکت واحدهای بادی و با در نظر گرفتن هزینه­ی آلودگی و قیدهای واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین اثر استفاده از برنامه­های پاسخ­گویی بار ساعتی شامل قطع بار و جابجایی بار، در مساله­ی مذکور مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور حل مساله­ی مورد نظر نیز الگوریتم بهینه­سازی ترکیبی بر پایه­ی الگوریتم غذایابی باکتری و الگوریتم تکامل تفاضلی ارائه شده است.

واژه­های کلیدی:  پخش بار اقتصادی دینامیکی، توان بادی، بهینه­سازی تصادفی، پاسخ­گویی بار، الگوریتم غذایابی باکتری و تکامل تفاضلی

 

Abstract:

    Economic dispatch is one of the important topics in generation management and operation of the power systems. If the problem be examined for several intervals and in addition emission and its corresponding cost be included in the objective function, the formed problem is named dynamic economic dispatch. Since the objective function and constraints in explained problem is a nonlinear complicated problem, recent researches in this field focus on meta-heuristic methods. also in recent years, using renewable energy especially wind power, because of low cost of power generation and no emission, has increased. in the economic dispatch problem, instaed of minimizing cost of load supply, maximizing social profit can be done that the problem is named, bid-based economic dispatch. also instead of using generation, demand response programs can be use to adjusting power generation and consumption. In this thesis the bid-based dynamic economic dispatch problem with the use of wind turbines and considering emission cost and constrained of generation units has been examined. Also effect of using demand response programs including load curtailment and load shifting in explained problem has been examined. For solving the intended problem a combined optimization algorithm based on bactrial foraging algorithm and differetial evolution algorithm has been proposed

 Key Words: dynamic economic dispatch, wind power, random optimization, demand response, bactrial foraging and differential evolution algorithm.

رزومه

 

 

        حسین امیری

تلفن تماس: 09372496363

ایمیل :h.amiri728@gmail.com                                                                                     

متولد : 02/02/1369

ساکن : مرودشت (فارس)

              وضعیت خدمت: کارت معافیت

 

سوابق تحصیلی

 

کارشناسی مهندسی برق قدرت دانشگاه دولتی یزد (واقع در یزد)

موضوع پروژه كارشناسي: تغذیه وسایل الکتریکی خانگی با استفاده از توربین بادی کوچک

استاد راهنما: دکتر علیرضا صدیقی

تاریخ فارغ التحصیلی: 30/6/91

معدل 02/14

--------------------------------------------------------

کارشناسی ارشد مهندسی برق- دانشگاه بوعلی سینا همدان

معدل 02/17

موضوع پروژه كارشناسي ارشد: پخش بار اقتصادی دینامیکی در سیستم­های قدرت با در نظر گرفتن پاسخ­گویی بار و میزان آلودگی

استاد راهنما: دكتر عليرضا حاتمي-دکتر علی دیهیمی

 

 

 
 

سوابق حرفه ای

·         دوره کارآموزی در شرکت توزیع برق مرودشت

 

 

مهارتها

·         نرم افزار Matlab سیمولینک و کد نویسی

·         مجموعه نرم افزارهای Microsoft office

·         آشنایی با مهارتهای ICDL

·         تسلط در ترجمه متون انگلیسی