دفاع آقای توسلی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان « مطالعه آزمایشگاهی تاثیر سرباره کوره آهنگدازی بر دوام در مقابل یخبندان بتن‌های خودتراکم»

دفاع آقای توسلی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان « مطالعه آزمایشگاهی تاثیر سرباره کوره آهنگدازی بر دوام در مقابل یخبندان بتن‌های خودتراکم»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع آقای توسلی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان « مطالعه آزمایشگاهی تاثیر سرباره کوره آهنگدازی بر دوام در مقابل یخبندان بتن‌های خودتراکم» با راهنمایی دکتر محمود نیلی در 29/6/94 انجام شد.

دفاع آقای توسلی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان « مطالعه آزمایشگاهی تاثیر سرباره کوره آهنگدازی بر دوام در مقابل یخبندان بتن‌های خودتراکم» با راهنمایی دکتر محمود نیلی در 29/6/94 انجام شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

سیامک توسلی